borgan
141

Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego - Jaki jest związek między dziełem stworzenia i dziełem…

65. Jaki jest związek między dziełem stworzenia i dziełem Odkupienia? Dzieło stworzenia osiąga swój szczyt w jeszcze większym dziele Odkupienia. Daje ono początek nowemu stworzeniu w Chrystusie, w …