Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations

Tosatti: Ratzinger vẫn coi mình là Giáo hoàng

MarcoTosatti.com (ngày 15 tháng 2) đưa tin về tuyên bố của một vị giám mục Vatican "cấp rất cao", có khả năng là một hồng y, rằng Joseph Ratzinger cảm thấy ông vẫn là "Giáo hoàng" và "chưa hề nghỉ …