Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations
lv.news
33

Vācu sinodes “konservatīvais pretinieks” saņem komūniju rokā - no meitenes

30. janvāra vācu sinodālā ceļa atklāšanas misē meitene svēto Komūniju pasniedza “konservatīvajam” Rēgensburgas bīskapam Rūdolfam Voderholceram. Freiburgas diecēzes laikraksta Konradsblatt 9. februār…