44:42

Židé Aškenázové zmrzačili 100 000 dětí Židů Sefardů (potomků Jákoba)

Schválně jim ozařovali hlavu 35 000x silnějšími dávkami od r.1951. Hebrejsky (s anglickými titulky) vysílali na izraelské TV r.2004 v čase, kdy se většina obyvatel dívala na jiný kanál. Text polsky: …More
Schválně jim ozařovali hlavu 35 000x silnějšími dávkami od r.1951. Hebrejsky (s anglickými titulky) vysílali na izraelské TV r.2004 v čase, kdy se většina obyvatel dívala na jiný kanál. Text polsky: wiadomosci.monasterujkowice.pl anglicky: www.jewwatch.com/jew-genocide-ri…
Satanův pyšný plán? Nepotomci Jákoba Aškenázové = Chazaři chtěli r.1951 nenápadně potomky Jákoba tj. Sefardy vyhubit, aby se NEnaplnilo slovo Písma o budoucích 144 000 svatých pravdomluvných panicích z 12 kmenů Jákoba? Zjevení 7,3-8 a Zjevení 14,1-5 Viz Boj chasidských židů (Chazarů) z Ruska proti sionistickým Židům od Rothschilda
Mnozí Chazaři jsou ultrarasisté. Avšak potomci Jákoba z kmene Dan (ten je vynechán mezi požehnanými ve Zjevení 7. a 14. kapitole) pro nejnemorálnějšího, nejsatanštějšího z nich (tj. pro Antikrista - Šelmu) připravují nyní nejhorlivěji totalitní globální světovládu.
6 000 sefardských dětí okamžitě umřelo po tom tzv. léčebném ozáření r.1951 ! Ale neumřelo hned všech 100 000 dětí, což je zajisté ZÁZRAK. Bůh své sliby splní navzdory satanovu snažení!
pehol likes this.