PANIE BOŻE, DZIĘKUJĘ TOBIE ZA WSZYSTKIE DUSZE PRZYJMUJĄCE CIERPIENIE ...
"Grzesznicy mogą być zbawieni nawet wtedy, kiedy nie pokutowali. To jest ten cud, którym jest cierpienie."
ŚW.FILOMENA likes this.