marta1012
Kto słucha Maciaka sam sobie szkodzi.
fartuszniak leszek
Pan Maciak za bardzo się boi. Pokazuje jakieś mapki i wykresy zachorowalności, a to jest tyle samo warte, co oglądanie telewizji. Czy takie świeckie podejście do obecnej paniki nam coś pomoże ? Już dużo ludzi boi się własnego cienia. Paniczny strach przed własną śmiercią jest bardzo zniewalający. Prawnie uniemożliwili nam chodzenie do Kościoła (tyko 5 osób na jednej Mszy), byśmy się jeszcze …More
Pan Maciak za bardzo się boi. Pokazuje jakieś mapki i wykresy zachorowalności, a to jest tyle samo warte, co oglądanie telewizji. Czy takie świeckie podejście do obecnej paniki nam coś pomoże ? Już dużo ludzi boi się własnego cienia. Paniczny strach przed własną śmiercią jest bardzo zniewalający. Prawnie uniemożliwili nam chodzenie do Kościoła (tyko 5 osób na jednej Mszy), byśmy się jeszcze bardziej bali. Trudno jest zrealizować przysłowie ,,trwoga to do Boga". Jeżeli wielu ludzi ogarnęła trwoga to gdzie teraz mogą pójść i ukoić swój lęk ?
Potrzebny jest prawdziwy rozsądek, w pierwszej kolejności oparty o Boże Przykazania i Kult Boga w Trójcy Świętej Jedynego, by zachować normalność ducha, bo na panicznym strachu żerują demony i utwierdzają nas w tej panice byśmy zapomnieli o naszym Bogu Stwórcy i przestali mu oddawać należyty Hołd.

Apokalipsa Św Jana 4:8-11
,,Cztery Zwierzęta - a każde z nich ma po sześć skrzydeł - dokoła i wewnątrz są pełne oczu, i spoczynku nie mają, mówiąc dniem i nocą: Święty, Święty, Święty, Pan Bóg wszechmogący, Który był i Który jest, i Który przychodzi.
A ilekroć Zwierzęta oddadzą chwałę i cześć, i dziękczynienie Zasiadającemu na tronie, żyjącemu na wieki wieków,
upada dwudziestu czterech Starców przed Zasiadającym na tronie i oddaje pokłon żyjącemu na wieki wieków, i rzuca przed tronem wieńce swe, mówiąc:
Godzien jesteś, Panie i Boże nasz, odebrać chwałę i cześć, i moc, boś Ty stworzył wszystko, a dzięki Twej woli istniało i zostało stworzone
."