Włoski liturgista Andrea Grillo, jeden z najzagorzalszych krytyków Motu proprio Summorum pontificum Benedykta XVI, żąda ograniczenia możliwości sprawowania Mszy Świętej w nadzwyczajnym rycie …More
Włoski liturgista Andrea Grillo, jeden z najzagorzalszych krytyków Motu proprio Summorum pontificum Benedykta XVI, żąda ograniczenia możliwości sprawowania Mszy Świętej w nadzwyczajnym rycie rzymskim.
pch24.pl

Czy Summorum pontificum zostanie „skorygowane”? Zatrważający apel włoskiego liturgisty

PCh24TV Włoski liturgista Andrea Grillo, jeden z najzagorzalszych krytyków Motu proprio Summorum pontificum Benedykta XVI, żąda ograniczenia …
ELOHIM.
@SzaryCzłowiek a czy Jezus Chrystus może znieść Mszę Święta Trydencka i stanąć do wiernych twarzą ?
Judasz,który przyjmuje Boga, jak ciastko, na rękę i tak tego nie zrozumie!
Rzymski Ryt Najświętszej Ofiary Mszy - owoc wielowiekowego rozwoju - został zatwierdzony jako obowiązujący na zawsze przez Papieża św. Piusa V bullą "Quo Primum" w 1570 r. Bulla ta, która obowiązuje na zawsze i nigdy nie może być zniesiona, zezwala po wsze czasy każdemu kapłanowi rzymskokatolickiemu na odprawianie Mszy w tradycyjnym rycie rzymskim (trydenckim), bez narażania się na jakiekolwiek …More
Rzymski Ryt Najświętszej Ofiary Mszy - owoc wielowiekowego rozwoju - został zatwierdzony jako obowiązujący na zawsze przez Papieża św. Piusa V bullą "Quo Primum" w 1570 r. Bulla ta, która obowiązuje na zawsze i nigdy nie może być zniesiona, zezwala po wsze czasy każdemu kapłanowi rzymskokatolickiemu na odprawianie Mszy w tradycyjnym rycie rzymskim (trydenckim), bez narażania się na jakiekolwiek kary kościelne.
ELOHIM.
A tu Msza Święta tyłem...
ELOHIM.
Tylko że Jezus Chrystus chce być przodem do ludzi a nie tyłem. Dlatego wprowadził reformy.
Kapłan to ten, który wstawia się do Boga za swoim ludem, to ten, który modli się za powierzonych jego trosce.
Kościół wierzy, że Chrystus jest jedynym i najwyższym kapłanem bo:

- wstawia się za ludźmi przed Bogiem;

- zwraca się do Boga w imieniu ludzi z prośbą o przebaczenie win i obdarzenie pełnią Bożego życia;

- jako przedstawiciel ludzi przez swoją mękę i śmierć na krzyżu oddaje Bogu cześć …More
Kapłan to ten, który wstawia się do Boga za swoim ludem, to ten, który modli się za powierzonych jego trosce.
Kościół wierzy, że Chrystus jest jedynym i najwyższym kapłanem bo:

- wstawia się za ludźmi przed Bogiem;

- zwraca się do Boga w imieniu ludzi z prośbą o przebaczenie win i obdarzenie pełnią Bożego życia;

- jako przedstawiciel ludzi przez swoją mękę i śmierć na krzyżu oddaje Bogu cześć i uwielbienie.

W swoim kapłaństwie Chrystus daje udział człowiekowi. Możemy wyróżnić 2 formy:

- kapłaństwo powszechne na mocy przyjętego chrztu daje udział w mesjańskim posłannictwie Chrystusa;

- kapłaństwo służebne na mocy sakramentu święceń- daje władzę głoszenia słowa Bożego, składania ofiary mszy świętej i udzielania sakramentów.

Mężczyzna wyświęcony na kapłana zostaje mocą Ducha Świętego upodobniony do Chrystusa.

Nauczanie Kościoła: KKK 1536-1600; Jan Paweł II, Posynodalna adhortacja apostolska „PASTORES DABO VOBIS”, 25 marca 1992
ELOHIM. likes this.