Video- Biskupi Otca národa Vdp. M. Kuffu trestať nebudú. Kuffa by bol radšej keby ho potrestali. A …

Video- Biskupi Otca národa Vdp. M. Kuffu trestať nebudú. Kuffa by bol radšej keby ho potrestali. A prečo? Z dekrétu by sa konečne dozvedel, čo zlé spravil. Video TU: alianciazanedelu.sk/archiv/4790…More
Video- Biskupi Otca národa Vdp. M. Kuffu trestať nebudú. Kuffa by bol radšej keby ho potrestali. A prečo? Z dekrétu by sa konečne dozvedel, čo zlé spravil.
Video TU: alianciazanedelu.sk/archiv/4790
Cez zákonitých predstavených nám Boh zjavuje najdokonalejšie svoju vôľu.
No teraz si sa chytil farár do pasce. Prečo? A čo biskupi, keď dali to vyhlásenie? Nože! Teraz zbystrili uši tí, čo sú tu služobne, čo poviem! Ja som povedal na Trnavskej novéne že poslúchnem biskupov. Priznal si tak vinu farár? No vysvetlím! Veľmi jednoduché. Dívaj sa! Blud a heréza. Blud je chyba tu, v tvojej hlave. Heréza je chyba v srdci.
Ak mám chybu len v hlave, ja zle hovorím, ale neviem o tom. Toto hriech nie je , to je hlúposť, ale hriech nie. Ak mám v srdci chybu, vedome a dobrovoľne hovorím zle. Toto je hriech pýchy.
No tak prosím, drahý veriaci, všetci, čo tu počúvate, bo z napätím budete čakať, jak sa vyjadrím k tomu, k tým biskupom. Mohol som urobiť chybu tu v hlave, nevedomú neposlušnosť, ale nie tu v …More
zaba and one more user like this.
zaba likes this.
ľubica likes this.
Anton Čulen
pehol likes this.
ekans
to by z něho vyrobili Jána Husa