NIKT , nawet papież nie ma prawa zmieniać tego, czego nauczał Bóg.
Jaka twoja wiara, ze chcesz homosiów traktować na równi z katolikami?
Używasz sformułowania _ "wierzący homoseksualiści" Jużci!!! Przecież takich w ogóle nie ma!!! Takie sformułowanie może rodzić się tylko u ludzi o niedotlenionych umysłach!!!
Czytałeś List do Rzymian o tym, kim są homoseksualiści i dlaczego Pan Bóg wydał ich na …More
NIKT , nawet papież nie ma prawa zmieniać tego, czego nauczał Bóg.
Jaka twoja wiara, ze chcesz homosiów traktować na równi z katolikami?
Używasz sformułowania _ "wierzący homoseksualiści" Jużci!!! Przecież takich w ogóle nie ma!!! Takie sformułowanie może rodzić się tylko u ludzi o niedotlenionych umysłach!!!
Czytałeś List do Rzymian o tym, kim są homoseksualiści i dlaczego Pan Bóg wydał ich na pastwę wszelkich bezeceństw?
Nie???
To przeczytaj i nie bądź bezczelny i nie bluźnij Bogu pisząc "Chwała tobie Panie"

Usprawiedliwienia potrzebują poganie

18 Albowiem gniew Boży ujawnia się z nieba na wszelką bezbożność i nieprawość tych ludzi, którzy przez nieprawość nakładają prawdzie pęta. 19 To bowiem, co o Bogu można poznać, jawne jest wśród nich, gdyż Bóg im to ujawnił. 20 Albowiem od stworzenia świata niewidzialne Jego przymioty - wiekuista Jego potęga oraz bóstwo - stają się widzialne dla umysłu przez Jego dzieła, tak że nie mogą się wymówić od winy5. 21 Ponieważ, choć Boga poznali, nie oddali Mu czci jako Bogu ani Mu nie dziękowali, lecz znikczemnieli w swoich myślach i zaćmione zostało bezrozumne ich serce. 22 Podając się za mądrych stali się głupimi. 23 I zamienili chwałębiblia.deon.pl/rozdzial.php niezniszczalnego Boga na podobizny i obrazy śmiertelnego człowieka, ptaków, czworonożnych zwierząt i płazów. 24 Dlatego wydał ich Bóg poprzez pożądania ich serc na łup nieczystości, tak iż dopuszczali się bezczeszczenia własnych ciał. 25 Prawdę Bożą przemienili oni w kłamstwo i stworzeniu oddawali cześć, i służyli jemu, zamiast służyć Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen. 26 Dlatego to wydał ich Bóg na pastwę bezecnych namiętności: mianowicie kobiety ich przemieniły pożycie zgodne z naturą na przeciwne naturze. 27 Podobnie też i mężczyźni, porzuciwszy normalne współżycie z kobietą, zapałali nawzajem żądzą ku sobie, mężczyźni z mężczyznami uprawiając bezwstyd i na samych sobie ponosząc zapłatę należną za zboczenie. 28 A ponieważ nie uznali za słuszne zachować prawdziwe poznanie Boga, wydał ich Bóg na pastwę na nic niezdatnego rozumu, tak że czynili to, co się nie godzi.
29 biblia.deon.pl/rozdzial.php Pełni są też wszelakiej nieprawości, przewrotności, chciwości, niegodziwości. Oddani zazdrości, zabójstwu, waśniom, podstępowi, złośliwości; 30 potwarcy, oszczercy, nienawidzący Boga, zuchwali, pyszni, chełpliwi, w tym, co złe - pomysłowi, rodzicom nieposłuszni, 31 bezrozumni, niestali, bez serca, bez litości. 32 Oni to, mimo że dobrze znają wyrok Boży, iż ci, którzy się takich czynów dopuszczają, winni są śmierci, nie tylko je popełniają, ale nadto chwalą tych, którzy to czynią.
--------------------------------
conversi fueritis
3 godziny temu

Może to pierwszy krok w drodze do porzucenia obrzydliwej ideologii, że tylko heteroseksualiści mają prawo kochać w Kościele Katolickim. Głęboko wierzę, że papież Franciszek, zmieni prawo kościoła tak by wierzący homoseksualiści byli równi innym katolikom. Ta zmiana już się zaczęła. Chwała tobie Panie! 🌈 PRIDE 🌈
Może to pierwszy krok w drodze do porzucenia obrzydliwej ideologii, że tylko heteroseksualiści mają prawo kochać w Kościele Katolickim. Głęboko wierzę, że papież Franciszek, zmieni prawo kościoła tak by wierzący homoseksualiści byli równi innym katolikom. Ta zmiana już się zaczęła. Chwała tobie Panie! 🌈 PRIDE 🌈
danutadubiel and one more user like this.
danutadubiel likes this.
Szukający PRAWDY likes this.
PiotrM
ultramontes.pl likes this.
PiotrM and 3 more users like this.
PiotrM likes this.
mk2017 likes this.
dronstel likes this.