Vyjadrenie subkomisie KBS: Krstíme osoby, nie platne, autá, knihy. Subkomisia neuvádza, že aj krst …

Vyjadrenie subkomisie KBS: Krstíme osoby, nie platne, autá, knihy. Subkomisia neuvádza, že aj krst krvi (mučeníctvo), a túžba po krste, má účinky krstu, hoci nie je sviatosťou. Vyhlásenie subkomisie …More
Vyjadrenie subkomisie KBS: Krstíme osoby, nie platne, autá, knihy. Subkomisia neuvádza, že aj krst krvi (mučeníctvo), a túžba po krste, má účinky krstu, hoci nie je sviatosťou.
Vyhlásenie subkomisie pre náuku viery KBS: Správne používanie slova „krst“.

Všetky kresťanské denominácie na Slovensku pokladajú krst za prvú a vysoko cenenú sviatosť či obrad. Avšak tento originálny náboženský výraz „krst“ a „krstiť“ je často používaný v nesprávnom zmysle slova, čo sa niektorých veriacich bolestivo dotýka.
Slovník slovenského jazyka, okrem toho, že v prvom rade uznáva, že „krst“ je „kresťanský obrad prijatia dieťaťa alebo dospelého do cirkvi“, opisuje aj jeho druhoradé, ba až nevhodné významy. Ako druhoradé sa javia výrazy „krst ohňom“ či „krst bojom“, kde ide o istý obraz „vylepšenia“ v zmysle zocelenia sa, či posilnenia sa nejakého človeka.
Slovník berie na vedomie aj ďalšie, pre citlivých veriacich už nevhodné, významy tohto slova. Najmä ten, že ide o slávnostné „uvedenie“ alebo „odovzdani…More
Tymián
Nechápem, čo riešite všetky formy krstu. Z KKC je to úplne jasné. Biskup chce poukázať na jednu vec, aby sa slovo krst nezneuzivalo. To je všetko.
KristianKeller
Toto sa dá dokázať že je heréza a neplatný výmysel ľudí. Existuje len jeden krst.
Peter(skala)
Musím uznať, aj keď Mons.Chovanca "nemusím":) že poukázal na nevhodné vyjadrenia (pojmy), ktoré prekrúcajú význam slova "krst".
Ako už spomínal, tak "krst knihy, lode, ..." , ale tiež dobre použil pojem: "druhoradé" pri slovách: "krst ohňom", lebo Ján Krstiteľ ich tiež použil: 16 Ale Ján dal odpoveď všetkým: "Ja vás krstím vodou. No prichádza mocnejší ako som ja. Ja nie som hoden rozviaz…More
Musím uznať, aj keď Mons.Chovanca "nemusím":) že poukázal na nevhodné vyjadrenia (pojmy), ktoré prekrúcajú význam slova "krst".
Ako už spomínal, tak "krst knihy, lode, ..." , ale tiež dobre použil pojem: "druhoradé" pri slovách: "krst ohňom", lebo Ján Krstiteľ ich tiež použil: 16 Ale Ján dal odpoveď všetkým: "Ja vás krstím vodou. No prichádza mocnejší ako som ja. Ja nie som hoden rozviazať mu remienok na obuvi. On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom."

... čiže nie sú nevhodné, ale druhoradé, pretože neide o sviatostný krst, ale ako sa píše aj v liste, tak „vylepšenia“ v zmysle zocelenia sa, či posilnenia sa nejakého človeka.

Predsa však, ako sa píše na začiatku tohto článku:
"Subkomisia neuvádza, že aj krst krvi (mučeníctvo), a túžba po krste, má účinky krstu, hoci nie je sviatosťou." - tak naozaj by bolo vhodné to tam napísať, aby bolo jasné, že tieto pojmy sa môžu používať aj keď nie sú "krstom vodou", čiže oficiálnym sviatostným vyhlásením.

Ja osobne by som už len doplnil časté používané pojmy, ktoré aj v tomto období sa zneužívajú a profanizujú kresťanskú terminologiu, ako napr:
- čarovné Vianoce, čaro Vianoc, kúzlo Vianoc, magické Vianoce, ...
kauzy-exkomunikcie-svatorecenia.webnode.sk/news/nespravne-zauzivane-frazy/

Dalo by sa veľa písať o nesprávne používaných výrazov v médiach, ale hlavne kresťania by to mali brať vážnejšie, pretože potom sa nečudujme, že mládež neberie vážne okultné praktiky a priam ich vyhľadávajú.

Dôkazom toho je aj každoročná účasť na Krampusch - pochod čertov:


Čerti po roku opäť obmedzia dopravu v centre Piešťan:(