vi.news
119

Giám mục Áo sở hữu một chiếc áo lễ bằng nhựa trong suốt

Bảo tàng của Tu viện Benedictine ở Admont, Áo, hiện đã trưng bày các cuộc triển lãm thuộc về tân giám mục của Innsbruck, Hermann Glettler, người được thánh hiến vào tháng 12 năm 2017. Trong số các …