ľubica
6133.9K

Slobodomurárstvo. Nešťastie našej doby. Pôsobenie slobodomurárstva na verejnosť

Tie myšlienky, ktoré sa slobodomurárom na lóžových stretnutiach vsugerovali ako isté a overené ideály, títo vedome i nevedome šíria do spoločnosti. Pomocou nich sa snažia vylepšiť alebo zničiť daný …
ľubica
ľubica
dobrá kniha Cudzí agent, vdaka MilanJan
Sofistikovaná "práca " kniežaťa tohoto sveta - čo sa udialo za oponou , utajene pred ľuďmi , resp. nič nie je tak skryté , aby sa .....
41 more comments from ľubica
ľubica
ľubica
ľubica
ľubica
ľubica
Falk: „Opravdu je velice žádoucí a potřebné, aby v každém státě byli také muži, které neoslepí občanská vznešenost a jimž se nebude příčit občanská bezvýznamnost. V takové společnosti se snadno klesá z výšin a nepatrný člověk se troufale povyšuje.” Ernst: „Opakuji, bylo by to nanejvýš potřebné!” Falk: „A kdyby takové přání bylo splněno?” Ernst: „Splněno? K tomu je hodně daleko. Samozřejmě, že …More
Falk: „Opravdu je velice žádoucí a potřebné, aby v každém státě byli také muži, které neoslepí občanská vznešenost a jimž se nebude příčit občanská bezvýznamnost. V takové společnosti se snadno klesá z výšin a nepatrný člověk se troufale povyšuje.” Ernst: „Opakuji, bylo by to nanejvýš potřebné!” Falk: „A kdyby takové přání bylo splněno?” Ernst: „Splněno? K tomu je hodně daleko. Samozřejmě, že takový muž, o jakých jsi zde mluvil, se tu a tam občas vyskytne.” Falk: „Nejen tu a tam, nejen tu a tam...” Ernst: „Ovšem, v jistých dobách a zemích třeba i několik najednou.” Falk: „Nuže, co kdyby takoví muži byli všude a ve všech dobách?” Ernst: „Kéž by Bůh dal!” Falk: „A což kdyby navíc takoví muži nežili jen v nějakém planém rozptýlení, ale byli by členy jakési neviditelné církve?” Ernst: „Krásný sen!” Falk: „Abych to zkrátil – což kdyby takovými muži byli zednáři?” Ernst: „Co to říkáš?” Falk: „Opakuji – což kdyby to byli zednáři, kteří se spolčili za tím cílem, aby rozdělením, jímž jsou dosud lidé navzájem odcizováni, je co nejúžeji spojili?” Ernst: „Tak opravdu zednáři?” – – – Již u Lessinga – a nejen v tomto jeho známém podobenství – se tedy nachází tvrzení, že existuje jen jedno jediné náboženství. Že ho Lessing označuje na „nábo- ženství Kristovo”, je obyčejným zednářským maskováním čirého humanismu.....
ZDROJ:Diktatura humanity 1
ľubica
Africký kardinál odmíl církevní pohřeb zednářskému velmistrovi

Kardinál Jean-Piierre Kutwa, arcibiskup z Abidjanu na Pobřeží slonoviny zakázal všem kněží diecéze vykonat církevní pohřeb čestnému členu a zakladateli zednářské lóže.
ľubica
zakladateľ Jehovových svedkov - Russell bol slobodomurár čo dokazuje aj jeho hrobka v tvare pyramídy zo symbolom slobodomurárov - video: www.youtube.com/watch ,ulica vedľa cintorína sa volá Masonic way (Zednářská cesta) .., ten isty znak sa dlho pouzival na uvodnej stránke Straznej veze /koruna s krížom/ symboly slobodomurárov: www.yorkrite.org
Peter(skala) likes this.
ľubica
ľubica
ľubica
ľubica
ľubica
Posledným krokom židov má byť zjednotenie sveta a vystavanie nového chrámu Bohu, v ktorom však bude bývať antikrist, teda človek, ktorý pôjde proti Bohu, i keď sa bude tváriť zbožne.Keď v roku 2009 bola fúzia FSSPX, teda tradičného bratstva - ktoré zachovalo katolícku vieru - s vedením Cirkvi, ktoré slúži molochovi židovstva, práve vtedy vnuknutím z nebies biskup Williamson, ktorý bol biskupom …More
Posledným krokom židov má byť zjednotenie sveta a vystavanie nového chrámu Bohu, v ktorom však bude bývať antikrist, teda človek, ktorý pôjde proti Bohu, i keď sa bude tváriť zbožne.Keď v roku 2009 bola fúzia FSSPX, teda tradičného bratstva - ktoré zachovalo katolícku vieru - s vedením Cirkvi, ktoré slúži molochovi židovstva, práve vtedy vnuknutím z nebies biskup Williamson, ktorý bol biskupom v FSSPX vydal rozhovor o holokauste. Sám diabol ktorý sa tešil ako dobre hrá túto hru bol zaskočený, lebo židia sa okamžite vzbúrili a Benedikta XVI. začali bombardovať, s kým sa to chce spájať. Takto biskup Williamon zabránil pohrome, aby sa celá Cirkev klaňala židovskému národu vrátane tradičného bratstva.
viac...
Holokaust, alebo klaňanie sa šelme molochovi...
ľubica
Čo je smutné, že Cirkev z Ducha Svätého vždy útočila na hlavu - odhaľovala teda podvratnú činnosť samotných židov, lebo sú a boli za všetkými revoltami, genocídami a vojnami. Koncilom, ktorí sami židia zvolali a zriadili - napriek nadšeniu mnohých katolíkov - umlčal Cirkev čo sa týka nepriateľstva židov voči nej, dokonca si ich Cirkev privinula na hruď, ako sa privinie na hruď jedovatý had. …More
Čo je smutné, že Cirkev z Ducha Svätého vždy útočila na hlavu - odhaľovala teda podvratnú činnosť samotných židov, lebo sú a boli za všetkými revoltami, genocídami a vojnami. Koncilom, ktorí sami židia zvolali a zriadili - napriek nadšeniu mnohých katolíkov - umlčal Cirkev čo sa týka nepriateľstva židov voči nej, dokonca si ich Cirkev privinula na hruď, ako sa privinie na hruď jedovatý had. Preto ak si niekto myslí, že príchod moslimov do Európy je náhodnou záležitosťou, nech sa veľmi rýchlo zorientuje. Ako vyhlásili židovskí rabíni, moslimovia v Európe je to najlepšie, čo sa v histórii ľudstva mohlo odohrať.

Dnes sú židia nepopierateľne za moslimskou inváziou kedysi katolíckych národov Európy, aby zrušili posledné zvyšky Viery a tak zabránili národom odporovať ich novému svetovému poriadku.

Biskup Wiliamson - Pôvod Islamu
ľubica
„Církev II. vatikánského koncilu“ je perfektně židovským zednářstvem vlastněnou protikřesťanskou konstrukcí, a s Bohočlověkem Ježíšem Kristem založenou nadpřirozenou institucí spásy, římsko-katolickou Církví, nemá společného nic, než jen jisté klamné zdání! Stalo se tak Božím dopuštěním za naše nepravosti. Panna Maria v La Salettě roku 1846 ohlásila: „Řím ztratí víru a stane se sídlem Antikrista.…More
„Církev II. vatikánského koncilu“ je perfektně židovským zednářstvem vlastněnou protikřesťanskou konstrukcí, a s Bohočlověkem Ježíšem Kristem založenou nadpřirozenou institucí spásy, římsko-katolickou Církví, nemá společného nic, než jen jisté klamné zdání! Stalo se tak Božím dopuštěním za naše nepravosti. Panna Maria v La Salettě roku 1846 ohlásila: „Řím ztratí víru a stane se sídlem Antikrista. … Církev upadne do temnoty, svět do chaosu.“

Temno však potrvá jen krátký čas. Panna Maria ve Fatimě také řekla: „Nakonec bude triumfovat moje neposkvrněné srdce.“ Temnotě je poskytnuta pouze omezená lhůta. Pokud však trvá, je třeba nechat svítit pravému světlu.

www.spiknuti-proti-cirkvi-a-lidstvu.com
ľubica
Podľa môjho názoru takíto ľudia by mali byť povýšení na oltár!!!! ako táto úžasná osobnosť GABRIEL GARCIA MORENO!!!
Úžasný příběh, který moderní doba pohřbila-mučeník Gabriel García Moreno
A nie tento:
www.hlavnespravy.sk/…/812938
ľubica
ľubica
ľubica
ľubica
euportal.parlamentnilisty.cz/Articles/9785-svobodni-z…

Svobodné zednářství je tedy něčím zcela jiným, než za co se vydává. To je ostatně taktika zlého ducha od prvopočátku. Nejde o nic jiného než o to, co je dnes již dostatečně známo ze života Karla Marxe. Ten vůbec nebyl ateistou a sociálním reformátorem, nýbrž členem okultní sekty a ctitelem satanovým. Veškerý jeho dialektický materialismus, …More
euportal.parlamentnilisty.cz/Articles/9785-svobodni-z…

Svobodné zednářství je tedy něčím zcela jiným, než za co se vydává. To je ostatně taktika zlého ducha od prvopočátku. Nejde o nic jiného než o to, co je dnes již dostatečně známo ze života Karla Marxe. Ten vůbec nebyl ateistou a sociálním reformátorem, nýbrž členem okultní sekty a ctitelem satanovým. Veškerý jeho dialektický materialismus, ateismus, socialismus a komunismus nebyly ničím jiným než nástrojem ke zničení křesťanství, potaž-mo k vymýcení Boha a Ježíše Krista z mysli lidí a nastolení království satanova. K tomu Marx cíleně pracoval - jeho tak zvaně ateistická nauka byla jen prostředek. Totéž platí i o zednářích. Je-jich racionalismus, deismus, liberalismus a humanismus jsou pouze nástroji k dosažení konečného cíle - nastolení satanova království na této zemi v jeho jménu vlastní světovlády.

inac cele to slavne slobodomurarstvo nie je nicim inym ako oblbovanim sveta od prepitujem zidov

a ked uz cele meno Karla Marxa znelo Karl MORDECHAJ Marx LĚVY
----------
vdaka mike
ľubica
Katolícky kňaz pôsobiaci v oblasti elitného lyžiarskeho strediska Megéve bol na žiadosť Vatikánu zbavený kňazského úradu kvôli aktívnemu členstvu v slobodomurárskej lóži.
www.hlavnespravy.sk/…/102957 / vdaka za link /
ľubica
ľubica
hoki venujte sa prosím tematu: cirkev a slobodomurari, jasné?? nezahmlievajte to tu svojimi unavujucimi odbočkami! vdaka, inak mažem!!!
?Co se Františkovi líbí a co ne
ľubica
a aby to bolo komplet a človek mal naozaj pravdivý obraz aké zákerné kroky robí Bergoglio ked na oko vypovie vetu:
05. Aug 2016 Pápež František: “Dnes sa deti v školách učia to, že každý si môže vybrať svoje pohlavie”....len preto , aby sme mu uverili, že to napriek toľkým klamstvám, zavádzaniam, nepresnostiam, dvojznačnosti... stále myslí s katolíkmi dobre.... tak pokúsim sa otvoriť oči …More
a aby to bolo komplet a človek mal naozaj pravdivý obraz aké zákerné kroky robí Bergoglio ked na oko vypovie vetu:
05. Aug 2016 Pápež František: “Dnes sa deti v školách učia to, že každý si môže vybrať svoje pohlavie”....len preto , aby sme mu uverili, že to napriek toľkým klamstvám, zavádzaniam, nepresnostiam, dvojznačnosti... stále myslí s katolíkmi dobre.... tak pokúsim sa otvoriť oči papalatrijcom tu na GTV:

2.2. 2016 Kam vede (současný) papež církev? Ani působivé dva miliony katolíků a lidí dobré vůle, kteří se shromáždili v Římě naFamily Day, nevyvolaly u Svaté Marty pražádnou změnu myšlení. Biskup Galantino, „papežův muž“, torpédoval v italské biskupské konferenci toto shromáždění a snažil se minimalizovat jeho politickou účinnost. Také papežův domácí vatikanista Andrea Tornielli se pokouší se svými kolegy stejného smýšlení zahrát do autu význam této manifestace. O obou můžeme tvrdit, že postupují v duchu ze Santa Marta.

František nesnáší Family Day ani Manif pour tous

Oba tito muži se vůbec neostýchají vysmívat se katolíkům, kteří vyšli do ulic. Tornielliho nástroje jsou pitvoření a banalizace. Vysmívá se i internetovým novinám Nuova Bussola Quotidiana, kde byl kdysi šéfredaktorem, ještě za Benedikta XVI. Tehdy byl Tornielli velkým ratzingeristou, i když s nedoživeným spojením, pokud šlo o tradiční formu římského ritu. Ale Benedikt je minulostí a František to vidí jinak.
Především František nesnáší taková shromáždění jako Family Daynebo Manif pour tous, při kterých se prosazují autentické katolické záležitosti. Abychom byli přesní, ty jsou mu zcela proti srsti. Je to jako s těmi katolíky, kteří trvají na katolické tradici a na tradičním ritu a které už několikrát degradoval jako „pelagiány“.

František by chtěl rudé ovce „lidového hnutí“

Papeži Františkovi jsou bližší černé ovce, ze kterých se při bližším pohledu klubou ovce rudé. Masová shromáždění a „lidová hnutí“, která mají levicové zaměření a bojují za sociálně politické požadavky, jsou mu podstatně sympatičtější. Aliance s marxistickými levicovými hnutími ho vůbec neruší. Také mu nevadí, že jeho důvěrník pro sblížení církve a politiky OSN, kuriální biskup Marcello Sanchez Sorondo, tleskal návrhům levicově radikální strany, aby se František stal vůdcem nové papistické internacionály, která má nastoupit místo té staré komunistické.

Pro taková „lidová hnutí“ organizoval František již dvě internacionální setkání. První 2014 v Římě a druhé 2015 v Bolívii.

Pro ochránce života neorganizoval František ještě vůbec nic. Když mezitím desetitisíce táhnou Římem a zúčastní se Anděl Páně, mohou být velmi rádi, jestliže je papež pozdraví.

Nesahat na levicové doktríny „Kultury smrti“
Pro ochránce života a zastánce rodiny jako Family Day, Pochod pro život nebo Manif pour tous žádný papežův projev blahovůle, žádné gesto ocenění. Neexistuje žádný papežův pověřenec, který by s těmito hnutími udržoval styk, tak jak to činí biskup Sorondo oficiálně i neoficiálně s lidovýmí hnutími, radikálními levičáky a OSN.

Na „(ne)kulturu smrti“ se u Františka nesmí ani škrábnout. Papežovo politické smýšlení a jednání podporuje vysloveně levicově liberální svět, jaký představují nejlépe demokratická strana USA a jí spřízněné elity.

Dědictví kardinála Martiniho
Jenomže v takovémto světě není pražádné místo pro katolickou církev, s výjimkou, že měla být něco jako prodloužené náboženské rameno osvícenských panovníků v závěru 18. století.
Pak měl pravdu kardinál Martini (jezuita, +2012), který vytýkal církvi, že zaspala 200 let vývoje. Církev se zřejmě měla 1780 podrobit josefinismu a 1790 Constitution civile a vzdát svůj boj za nezávislost.
Církev však není figurkou na šachovnici mocných a jejich politiky, nýbrž je to mystické Tělo Kristovo.
Kam tedy chce František vést svou církev?
Giuseppe Nardi
www.lumendelumine.cz/index.php

celé pod VIDEOM 2 miliony v Ríme proti homosex reg. partnerstvu 30.1.2016
ľubica
kedze pre peters su nasledovne info neprijemné a zmazal ich pod týmto:
pp.František a Benedikt XVI. proti Gender ideologii (v učebnicách)....tak ich dávam sem:
Demonštrácia za tradičnú rodinu v Ríme, ktorej sa zúčastnili približne 2 milióny ľudí. S nimi bol len 1 biskup, ostatných 399 biskupov Talianska akciu nepodporilo ani účasťou ani slovom. Chýbala aj podpora od biskupov z Vatikánu a od …More
kedze pre peters su nasledovne info neprijemné a zmazal ich pod týmto:
pp.František a Benedikt XVI. proti Gender ideologii (v učebnicách)....tak ich dávam sem:
Demonštrácia za tradičnú rodinu v Ríme, ktorej sa zúčastnili približne 2 milióny ľudí. S nimi bol len 1 biskup, ostatných 399 biskupov Talianska akciu nepodporilo ani účasťou ani slovom. Chýbala aj podpora od biskupov z Vatikánu a od rímského biskupa Františka.
Pastieri zradili kresťanskú civilizáciu, aj svojich veriacich. Viditelne sa naplnilo proroctvo z Garabandalu z r.1965, že veľa kardinálov, veľa biskupov a veľa kňazov ide do večného zatratenia a zo sebou tam berú aj laikov, ktorí im veria.
(koment od L. H: 2 miliony v Ríme proti homosex reg. partnerstvu 30.1.2016)
.................
Rím 4.2.2016 Exkluzívny rozhovor s organizátorom protestov za rodinu v Ríme: "Vatikán mlčí. Kto zrádza Krista, zhorí v pekle !" / Hlavnespravy/
Pred pár dňami sme vám priniesli správu o masovej demonštrácii za tradičnú rodinu v Ríme, ktorej sa zúčastnili približne 2 milióny ľudí. Písali sme o nej tu. Prinášame vám exkluzívny rozhovor s človekom, ktorý sa na tejto manifestácii priamo podieľal.
Antonio Brandi je riaditeľom Laogai research foundation, aktivistom za ľudské práva v Číne, riaditeľom talianskej organizácie Pro Vita Onlus a šéfredaktorom časopisu Notizie Pro Vita. Je členom výboru organizácie “Difendiamo i nostri figli” (Chráňme naše deti), ktorá minulú nedeľu zorganizovala 2-miliónový protest proti zavedeniu homosexuálnych manželstiev a adopcií v Ríme 31. januára tohto roku. Kontroverzný zákon z dielne Cirinnovej dáva priamu podporu prenájmu materníc a odňatiu dieťaťa bezprostredne po pôrode od matky-nositeľky pre homosexuálny pár, ktorý si ho adoptuje.

Doktor Brandi, uplynulú nedeľu sa všade na svete písalo o vašej masovej demonštrácii za zachovanie tradičného konceptu rodiny. Na obrovskom námestí Circo Massimo, bolo na pár hodín mimoriadne tesno, a tak aj európskym mainstreamovým médiám neostávalo nič iné len priznať dvojmiliónový dav. Povedzte nám niečo o vašom súčasnom boji v Taliansku.
Nachádzame sa v diktatúre. V senáte práve prechádza zákon o registrovaných partnerstvách a adopciách aktívnymi homosexuálmi. Tento zákon pritom nič nerieši, pretože všetky práva, na ktoré si oficiálne homosexuáli nárokujú a nimi argumentujú, už máme zakomponované v našom občianskom poriadku, okrem poberania vdovského dôchodku a adopcií, no tie sú absolútnymi výsadami jedinej skutočnej rodiny, ktorou je tá prirodzená.
Okrem toho, tento zákon je tiež protiústavný, pretože hoci nehovorí priamo o “manželstvách homosexuálov”, chce vytvoriť identický “režim” homosexuálnych manželstiev. A ten priamo ohrozuje naše deti, pretože zavádza horibilné praktiky ako prenájom materníc – jeden z partnerov si objedná dieťa u chudobnejšej ženy-cudzinky, poskytne jej svoj genetický materiál tá mu ho vynosí, a partner tohto geja si následne dieťa adoptuje a stáva sa matkou (alebo rodičom 2). Je to priamo v rozpore s princípom rovnosti a nediskriminácie, ktoré prirodzene ukladajú, že v rovnakých alebo podobných situáciách sa má pristupovať rovnako a ku odlišným situáciám pristupujeme odlišne. Prirodzená rodina, ktorá je otvorená prirodzenej prokreácii, s istotou nie je tou istou “vecou”, akou je spolužitie dvoch homosexuálov. Diskriminuje tiež úradné osoby, ktoré budú musieť vykonávať funkcie v rozpore s ich svedomím a morálkou. No a v neposlednom rade je protiústavný, pretože obmedzuje slobodu vyjadrovania ako aj náboženstva. Spoločnosti bude napokon škodiť, pretože neprirodzené a problematické situácie budú oficiálne a kolektívne považované za normálne. Nesmieme zabúdať, že každý zákon má pedagogický potenciál. Národ, ktorý svojí za rodinou, milióny rodín bojujú za zdravý úsudok, za prirodzenosť a rozum, no stoja proti nim politici, veľké médiá a silné finančné záujmy.
Oficiálne médiá však priniesli správu o tom, že protesty nemali podporu zo strany Vatikánu. Na protestoch sa zúčastnil len jeden jediný biskup, ktorý musel prísť v civile… Deň pred touto akciou sa v oficiálnom vatikánskom časopise Osservatore Romano neobjavila žiadna výzva pre katolíkov, aby sa tejto akcie zúčastnili… Po manifestácii zasa, na stretnutí počas modlitby Anjel Pána pápež František toto dlhé mlčanie prerušil slovami, že “žiaden stav človeka nevylučuje z Božej lásky”- zopakoval to dvakrát a vyzval, aby sa katolíci nemiešali do národných politík, ale všímali si chudobných… Prečo ten absurdný bojkot z Vatikánu?
Včera na tlačovej konferencii v parlamente, kde sme mali matku, ktorá podstúpila prenájom maternice a ktorá nám prišla svedčiť o tom, aké hrozné chvíle zažila ona aj dieťa, chýbali všetky katolícke televízie. Talianska biskupská konferencia a Cirkev mlčia. Dnes ráno som sa zobudil a hlavou mi behalo jediné slovo: HANBA…! Sám Boh povedal “…keďže si vlažný, nie si ani studený ani horúci, z úst ťa vypľúvam”. Kto zrádza Krista, zhorí v pekle.
Zdá sa teda, že manifestácia spôsobila zemetrasenie aj v katolíckom svete. Podľa Vás katolíci vyhrali, alebo prehrali? Možno vôbec ešte v súvislosti s problémom registrovaných homopartnerstiev argumentovať konceptom hriechu?
Predovšetkým je to boj za zdravý rozum. Tu sa totiž chcú poprevracať všetky antropologické parametre, na ktorých ja založená ľudská spoločnosť už od samotného počiatku. Bohužiaľ, veľa katolíkov zabudlo na evanjelium a už je príliš veľa kňazov, ktorí sa boja ho ohlasovať. Katolícke hierarchie uprednostňujú kompromis za kompromisom a neuvedomujú si, že práve takto sme sa dostali do súčasnej situácie.
Teda kto vlastne stál za manifestáciou? Bola to akcia katolíkov alebo laikov?
Protesty boli absolútne prierezové, boli tam ľudia všetkých vierovyznaní, ateisti, pohania a dokonca aj ľudia rôznych politických názorov. Opakujem, je v mene zdravého rozumu ochraňovať rodiny a predovšetkým naše deti.
Predvčerom sa kontroverzný zákon z dielne Cirinnovej preberal vo vašom Senáte, a v rovnakom čase, len o pár miestností ďalej, ste viedli diskusiu s juhoamerickou ženou, ktorá z finančnej núdze podstúpila prenájom maternice. Čo táto žena povedala? Čo si o tom myslia poslanci a ako skončí zákon o homomanželstvách?
Elisa Anne Gomez má tri deti, ale jedno z nich nevidela už šesť a pol roka, pretože dievčatko je adoptované homosexuálnym párom, ktorý ju podviedol, zneužil a očiernil. Z finančnej núdze podstúpila prenájom maternice, pričom jej homosexuáli sľúbili, že dieťaťu nebudú zatajovať jej matku a že sa s ňou bude môcť stretať. Nestalo sa tak. Napokon bola Elisa jedným homosexuálnym sudcom donútená platiť na dievčatko 600 dolárov mesačne, doteraz už zaplatila 22 tisíc, a dievčatko je ešte stále s homosexuálmi a ona ho nevída. Utrpela ťažkú traumu a dodnes sa nevie spamätať z toho, keď tomuto páru telefonovala a v pozadí počula vreskot novorodenej dcérky. Bola doslova prenasledovaná homosexuálnou komunitou. Teraz je však z nej žena, ktorá bojuje v mene takto zneužitých matiek a detí. Bohužiaľ, bojím sa, že tento zákon prejde, ale my neprestaneme bojovať, až kým nevyhráme.

Je pravda, že v Taliansku sú “tisíce a tisíce spolužijúcich osôb rovnakého pohlavia, ktoré už majú dieťa a veľa trpia, lebo si ho chcú legalizovať“, ako povedala Cirinnová vo svojom “emotívnom” prejave pred hlasovaním o zákone?
Je to lož. Samotná Cirinnová pár dní pred tým hovorila o 500 deťoch, ktoré žijú s homosexuálnymi pármi.
Zaujímavosťou je, že od tej istej poslankyne pred časom prešiel zákon, ktorý nedovoľuje odňať šteňa alebo iné mláďa cicavca skôr než na 40. deň od narodenia. Kvôli tomu, aby bolo s matkou a bolo kojené… V jednej televíznej diskusnej relácii s Costanzou Mirianovou a homosexuálnym párom, ktorý vychováva dieťa, tento pár povedal, že je “úplne normálne odtrhnúť novorodenca od matky, ktorá ho porodila a od kojenia bezprostredne po narodení”. Na otázku, kde je matka tohto dieťaťa, len cynicky odpovedali: “Matka nejestvuje. Matka je len antropologický koncept”…
Jasné, lebo tieto osoby berú dieťa ako predmet, ako niečo menej než je zviera, ako svoju hračku, ktorú si kúpili. Pritom každé dieťa je darom, je osobou, ktorá má práva!
Čo vás čaká v najbližšej dobe?
Budeme bojovať všetkými prostriedkami, samozrejme legálnymi, ktoré máme. Chcem ten boj podčiarknuť, lebo manželstvá a adopcie homosexuálmi sa dnes zdajú byť prioritou západu. Za priemyslom umelého oplodnenia, zmeny pohlavia, prenájmu materníc, biznisom so ženskými vajíčkami sú desiatky miliárd dolárov. Americký ekonomický časopis Forbes v roku 2013 ohodnotil svetový trh LGBT ľudí na 3000 miliárd dolárov, pretože tí viac cestujú, majú viacero áut, viac domov a míňajú omnoho viac. Potom, kto sú tí, čo zarábajú na sexuálnej výchove, ktorá je len predčasnou sexualizáciou našich detí, ak nie farmaceutické koncerny a priemysel kondómov a porna? Tí zarábajú stovky miliárd dolárov. Pre tieto nadnárodné spoločnosti existuje len taký boh, ktorým sú peniaze a profit! www.hlavnespravy.sk/…/739969
ľubica
30.1.2016 římský biskup František dokonce zakázal i soukromé mše v bazilice sv. Petra pro odpůrce reg. partnerství homsexuálů. www.antoniosocci.com/un-retroscena-s… ČILI je stoupencem sodomského satanismu a připravuje sobě i druhým strašnou smrt v 3. světové válce a 3 dnech tmy a po smrti věčnost v pekle! Archelologie Sodomy www.b-a-n.cz/sodoma-a-gomora.html
koment od L. H. pod:2 miliony …More
30.1.2016 římský biskup František dokonce zakázal i soukromé mše v bazilice sv. Petra pro odpůrce reg. partnerství homsexuálů. www.antoniosocci.com/un-retroscena-s… ČILI je stoupencem sodomského satanismu a připravuje sobě i druhým strašnou smrt v 3. světové válce a 3 dnech tmy a po smrti věčnost v pekle! Archelologie Sodomy www.b-a-n.cz/sodoma-a-gomora.html
koment od L. H. pod:2 miliony v Ríme proti homosex reg. partnerstvu 30.1.2016
ľubica
.....do kontextu posledného zápasu a súčasného vývoja odporúčame: De Mattei: Brexit a úpadok Západu
ľubica
L. H.: Římskokatolický kněz minorita P. Robert Mayer byl nalezen s 13 bodnými ranami v těle. Byl zavražděn. Nejspíše rituální vražda. Modleme se proto: Mučedníku P. Roberte Mayere pros za nás hříšné! Verze, že zahynul pádem z balkonu je nepravdivá. Jeho hrob je v kostele minoritů v Brně, měl by být proto správně poutním místem.
11.2.2016 pohřeb 41 letého kněze. Spadl i s balkónem 1.2.2016
ľubica
od: L. H. :Němečtí nacisti a sovětští komunisti kromě řady lží hlásali i 1 pravdivou informaci, že lichva (úžera) je obrovský zločin bankéřů a že kvůli nim státy, národy i jednotliví lidé velmi trpí. Protože biskup v Římě František je stoupencem komunisty řízené teologie osvobození a ruští komunisti se nyní spojili s Rotschildovskými bankéři proti bankéřům Rockefellerů a proti státu Izrael, More
od: L. H. :Němečtí nacisti a sovětští komunisti kromě řady lží hlásali i 1 pravdivou informaci, že lichva (úžera) je obrovský zločin bankéřů a že kvůli nim státy, národy i jednotliví lidé velmi trpí. Protože biskup v Římě František je stoupencem komunisty řízené teologie osvobození a ruští komunisti se nyní spojili s Rotschildovskými bankéři proti bankéřům Rockefellerů a proti státu Izrael, tak František směl prozradit pravdu o lichvě/ úžere/. Rothschildi tím díky spojenectví s komunisty, i sobě podřezávají větev. Síly zla (globalisté lichváři) se vzájemně zničí, dle předpovědi starce Josifa Vatopedského z 26.10.2001 arcibiskupovi Samary, když ho navštívil na Athose.
více:Nepapežsky v bílém saku řekl František pravdu o lichvě
ľubica
vyberám z linku od snakee: Bývalý dominikán Odilo Štampach se v televizním pořadu přiznal, že je už více než deset let svobodným zednářem. Uvedl také, že současný biskup Dominik Duka půjčoval svícny k zednářským praktikám. Jaký je současný vztah katolické církve k tomuto spolku? Může v něm být katolík kněz nebo laik? Jsou informace o biskupovi Dukovi pravdivé?Jak je to s dalšími knězi, není …More
vyberám z linku od snakee: Bývalý dominikán Odilo Štampach se v televizním pořadu přiznal, že je už více než deset let svobodným zednářem. Uvedl také, že současný biskup Dominik Duka půjčoval svícny k zednářským praktikám. Jaký je současný vztah katolické církve k tomuto spolku? Může v něm být katolík kněz nebo laik? Jsou informace o biskupovi Dukovi pravdivé?Jak je to s dalšími knězi, není třeba Tomáš Halík také v tomto spolku? Proč se vlastně Štampach takto veřejně přiznává?
víc:
www.christnet.cz/…/cirkev_a_svobod…
„V letech 2015 – 2017 uskutečňuji řadu podobných rozhovorů s křesťanskými mysliteli v Evropě, Americe, Austrálii, Asii a Africe v rámci mezinárodního výzkumného úkolu o budoucnosti náboženství, globalizaci křesťanství a mezináboženském dialogu a dokončuji přípravné práce pro novou knihu o současných proměnách náboženství, zejména ve vztahu teologie k politice, filozofii a spiritualitě,“ uvedl Tomáš Halík.

www.christnet.cz/…/tomas_halik_pre…
snakee
a dnes už je podporováno s každého biskupství www.christnet.cz/…/cirkev_a_svobod…
ľubica
o Albino Lucianim (pp. Ján Pavol I., ktorý bol zavraždený )www.lumendelumine.cz/index.php

Don Luigi se tedy dal zapsat na univerzitu ve Fribourgu (Švýcarsko), kde získal licenciát z posvátné teologie v červenci 1963 a doktorát obhájil na Lateránské univerzitě 28. dubna 1971.

V druhé polovině roku 1963 se podruhé setkal s P. Piem. Sotva ho světec uviděl, řekl: „Už na tebe čekám hezkou dobu“,…More
o Albino Lucianim (pp. Ján Pavol I., ktorý bol zavraždený )www.lumendelumine.cz/index.php

Don Luigi se tedy dal zapsat na univerzitu ve Fribourgu (Švýcarsko), kde získal licenciát z posvátné teologie v červenci 1963 a doktorát obhájil na Lateránské univerzitě 28. dubna 1971.

V druhé polovině roku 1963 se podruhé setkal s P. Piem. Sotva ho světec uviděl, řekl: „Už na tebe čekám hezkou dobu“, a stěžoval si na pomalost, s jakou don Luigi postupuje ve svém poslání, které mu svěřil.

Na závěr setkání ho objal a řekl mu: „Odvahu, odvahu, odvahu! Protože církev je již napadená zednářstvím.“ A dodal: „Zednářství už dorazilo až do papežových pantoflí (Pavla VI.).“
Mates5485 and one more user like this.
Mates5485 likes this.
snakee likes this.
ľubica
Do dějin vstoupila tato fakta: ( od +joseph+)

- rozhodnutí o volbě kardinála Roncalliho / pp. Ján XXIII. / učinila masonerie;

- volba kardinála Montiniho / pp. Pavol VI. / se uskutečnila na zásah několika členů židovské masonerie B´nai Brith;

- volba kardinála Karola Wojtyly ú pp. J. P. II. / na papežský stolec byla výsledkem zásahu Zbigniewa Brzezinského, hlavy B´nai Brith v Polsku. Jeho …More
Do dějin vstoupila tato fakta: ( od +joseph+)

- rozhodnutí o volbě kardinála Roncalliho / pp. Ján XXIII. / učinila masonerie;

- volba kardinála Montiniho / pp. Pavol VI. / se uskutečnila na zásah několika členů židovské masonerie B´nai Brith;

- volba kardinála Karola Wojtyly ú pp. J. P. II. / na papežský stolec byla výsledkem zásahu Zbigniewa Brzezinského, hlavy B´nai Brith v Polsku. Jeho velkým elektorem je zednář kardinál König.

- že to byla masonerie, kdo rozhoduje o volbě papeže, dosvědčuje dopis kardinála Baggia, který ihned po smrti Pavla VI. napsal velmistrovi italské lóže, nabízel mu své služby a připomínal mu jeho slib, že ho učiní papežem. www.lumendelumine.cz/index.php
...... chýba tá záhadná vražda pp J. P. I. ktorý bol ne 33 dní pápežom..... tak tu im ´karta ´jednoducho nevyšla a tak našli spôsob ako ho zniesť zo sveta.... inak je donebavolajúci hriech... ak sa toto doteraz neprešetrilo a na plné ústa nepovedalo nasledovníkmi, že bol zavraždený!!!! Takže o čom je každé konkláve.... najmä to posledné z 2013???? DIVADLO MASONIERIE KTORA SI mädlila ruky ked im to vyšlo s Bergogliom....
alino likes this.
3 more comments from ľubica
ľubica
Pat neomylnych znakov toho, ze krajine vladnu zidia:
1. V mediach sa propaguje pornografia a hnus. Stylisticky prevlada hyperbola, superlativizmus a nadpisy s vykricnikmi.
2. Kazde 4 roky sa konaju demokraticke volby, ale nic sa nemeni. Politici chodia umelo opaleni v sakach s kravatou.
3. Peniaze sa poziciavaju na uroky
4. Najomne a vsetky poplatky sa neustale zvysuju
5. Konaju sa sutaze krasy …More
Pat neomylnych znakov toho, ze krajine vladnu zidia:
1. V mediach sa propaguje pornografia a hnus. Stylisticky prevlada hyperbola, superlativizmus a nadpisy s vykricnikmi.
2. Kazde 4 roky sa konaju demokraticke volby, ale nic sa nemeni. Politici chodia umelo opaleni v sakach s kravatou.
3. Peniaze sa poziciavaju na uroky
4. Najomne a vsetky poplatky sa neustale zvysuju
5. Konaju sa sutaze krasy tzv. Miss a pestuje sa kult celebrity.
(Vsetky vyssie spomenute znaky sa v Ceskoslovensku objavuju uz od r. 1990)beo.sk/component/content/article
koment www.hlavnespravy.sk/…/816850
ľubica