lt.news
42

Buvęs kunigas tapo episkopalinės bažnyčios nariu, turi homoseksualius santykius ir vis dar gina …

Rugsėjo 16-ąją buvęs kunigas Džekas Andersonas (Jack Anderson) atsistatydino iš Delavero, Vilmingtono miesto vyskupystės, JAV, kunigo pareigų. Dvasininkas pasitraukė vos viena diena po to, kai Georga…