Quas Primas
BRAWO, BRAWO Panie Robercie!
To widać, słychać i czuć, że jest Pan prawdziwym katolikiem.
Kapłan się tutaj po prostu ośmieszył!
Bogu niech będą dzięki za pańską odwagę mówienia katolickiej prawdy.