Ciekawa analiza. Johnson analizuje ich rolę w przestrzeni czasowej i geograficznej. Ich działalność bez wyjątku kończyła się albo usunięciem żydów z terytorium danego państwa (np. Hiszpania), albo …More
Ciekawa analiza.
Johnson analizuje ich rolę w przestrzeni czasowej i geograficznej. Ich działalność bez wyjątku kończyła się albo usunięciem żydów z terytorium danego państwa (np. Hiszpania), albo jego upadkiem. Przy czym bez względu na czas i miejsce, zarzuty gospodarzy w stosunku do plemienia żmijowego były zawsze identyczne. Najważniejsze z nich to:
wordpress.com
predex

Pomiędzy młotem, sierpem a kowadłem

W miarę pogłębiania się sytuacji kryzysowej na Zachodzie, wolne media coraz więcej uwagi poświęcają światowemu żydostwu. W miarę pogłębiania się sytu…