01:11

Padre nuestro en griego.

Gracias a la transcripción y narración de Elena Cristina Tovar Garzatúa Pater jemón, jo en tois uranois, jagiastheto to ónoma su, eltheto je basileia su, genetheto to thélemá su, jos en uranó kai …More
Gracias a la transcripción y narración de Elena Cristina Tovar Garzatúa
Pater jemón,
jo en tois uranois,
jagiastheto to ónoma su,
eltheto je basileia su,
genetheto to thélemá su,
jos en uranó kai epí tes gues.
Ton arton jemón ton epiúsion dos jemín sémeron, kai afes jemín ta ofeilémata jemón, jos kai jemeís afíemen tois ofeilétais jemón, kai me eisenégkes jemás eis peirasmón, alá rísai jemás apó tú ponerú. Amén
Arcangel310 and one more user like this.
Arcangel310 likes this.
malemp likes this.