Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations

Oddanost PRVNÍ SOBOTY

Oddanost PRVNÍ SOBOTY Sestra Lucie, 2005: „Ano, 25. 3. 1984 to bylo vykonáno tak, jak žádala Naše Paní.” Papež Benedikt XVI. 13. května 2010 ve Fatimě: „Mýlil by se ten, kdo by si myslel, že …
Zedad
Panno Maria, oroduj za nás
Dana22
"Pojem saracéni ve středověku sloužil k označování muslimů, tj. především Arabů a Turků, ale i dalších muslimských etnik.cs.wikipedia.org/wiki/Saracén Podle cs.wikipedia.org/w/index.php pojem saracén sloužil především k označení islámských vojáků východního Středomoří (především tureckých a arabských vojáků"),

www.euportal.cz/Articles/42304-mniska-z-…

Mníška z 13. storočia, ktorá nebojácne …More
"Pojem saracéni ve středověku sloužil k označování muslimů, tj. především Arabů a Turků, ale i dalších muslimských etnik.cs.wikipedia.org/wiki/Saracén Podle cs.wikipedia.org/w/index.php pojem saracén sloužil především k označení islámských vojáků východního Středomoří (především tureckých a arabských vojáků"),

www.euportal.cz/Articles/42304-mniska-z-…

Mníška z 13. storočia, ktorá nebojácne porazila s Eucharistiou armádu Saracénů

Počuli ste už niekedy príbeh o Eucharistickom zázraku sv. Kláry? Je to vskutku úžasné!
Sv. Klára z Assisi je najznámejšia ako spoluzakladateľka rádu Chudobných sestier sv. Kláry alebo Druhého rádu sv. Františka po tom, ako sa spriatelila so Sv. Františkom z Assisi.
Táto svätá z 13. storočia je známa predovšetkým svojou oddanosťou Eucharistii a svojim životom pokory, chudoby, obetí a modlitieb.
Počas jej života sa udialo veľa zdokumentovaných zázrakov, vrátane jedného konkrétneho príbehu, kde silou Najsvätejšej sviatosti zachránila svoj kláštor San Damiano, ako aj mesto Assisi.
V diele História sv. Kláry, panny, Tomaso da Celano píše:
"Na základe ríšskeho rozkazu tu boli umiestnené pluky saracénskych vojakov a lukostrelcov (kláštor San Damiano v talianskom Assisi), zhromaždení ako včely, pripravení zničiť tábory a zmocniť sa miest.
"Raz, počas nepriateľského útoku na Assisi, na mesto milované Pánom, a zatiaľ čo sa armáda blížila k bránam, divokí saracéni napadli San Damiano, vstúpili na pôdu kláštora a dokonca aj do samotného kláštora panien.
"Ženy omdlievali hrôzou, ich hlasy sa triasli strachom, keď plakali k svojej Matke, sv. Kláre.
"Svätá Klára, s nebojácnym srdcom, im prikázala, aby ju chorú odviedli k nepriateľovi, nesúc skrinku zo slonoviny a striebra, v ktorej bola umiestnená svätá Hostia s vrúcnou oddanosťou.
"Padajúc na zem pred Pánom, vrúcne prehovorila ku Kristovi:
"Prosím ťa, Pane, nech sa ti zažiada vziať pod ochranu tieto bezbranné služobníčky zverené pod moju opateru, aby neboli vytrhnuté z mojich rúk a neupadli do rúk strašných nevercov a pohanov. Prosím ťa, môj Pane, aby si ich ochránil, pretože bez teba ich neochránim."

"Zo skrinky sa náhle ozval hlas pripomínajúci dieťa: "Ja ťa vždy ochránim!"
"Môj Pane," dodala, "Ak je to Tvoja vôľa, ochráň tiež toto mesto, ktoré žije vďaka Tvojej láske."
"Kristus odpovedal: "Bude musieť podstúpiť skúšky, bude ho však chrániť Moja ochrana."
"Potom panna zdvihla tvár premočenú slzami a utešila sestry: "Uisťujem vás, dcéry, že nebudete znášať žiadne zlo; majte iba vieru v Krista."
"Keď saracéni uvideli odvahu sestier, rozutekali sa a preskočili hradby, ktoré predtým prekonali, znepokojení silou tej, ktorá sa modlila."
"A Klára okamžite upozornila tie, ktoré počuli hlas, o ktorom som hovoril vyššie, keď im prísne povedala:
"Dávajte pozor, aby ste nikomu nehovorili o tomto hlase, kým som stále nažive, najdrahšie dcéry."

Sv. Klára z Assisi, prosím, posilni našu oddanosť Eucharistii!
Vypočujte si viac nižšie:

www.youtube.com/watch
Boží slovo na den 1.2. A.D.2020
...Padla na ně bázeň, veliká bázeň, a říkali si mezi sebou:
"Kdo to asi je, že ho poslouchá i vítr a moře
?
"
/Mk 4,35-41/
Pane Ježíši děkujeme Ti,že odpovídáš na naše
modlitby, že Ti můžeme důvěřovat a věřit,
že o nás víš.
Bohu díky za tyto první modlitební a kajícné soboty!