fronda.pl
mk2017
4

Wizja św Ludwika de Montfort: Apostołowie czasów ostatecznych

Lecz któż to będę owi słudzy, niewolnicy i dzieci Maryi? To będą kapłani Pańscy, co jak ogień gorejący rozpalać będę wszędzie żar miłości Bożej. 14 …
m.rekinek and 3 more users like this.
m.rekinek likes this.
Tymoteusz likes this.
Anieobecny likes this.
Radek33 likes this.