vogel
Rz, 1, 18-32
Usprawiedliwienia potrzebują poganie
18 Albowiem gniew Boży objawia się z nieba na wszelką bezbożność i nieprawość tych ludzi, którzy przez nieprawość nakładają prawdzie pęta. 19 To bowiem, co o Bogu można poznać, jawne jest wśród nich, gdyż Bóg im to ujawnił. 20 Albowiem od stworzenia świata niewidzialne Jego przymioty – wiekuista Jego potęga oraz bóstwo – stają się widzialne dla …More
Rz, 1, 18-32
Usprawiedliwienia potrzebują poganie
18 Albowiem gniew Boży objawia się z nieba na wszelką bezbożność i nieprawość tych ludzi, którzy przez nieprawość nakładają prawdzie pęta. 19 To bowiem, co o Bogu można poznać, jawne jest wśród nich, gdyż Bóg im to ujawnił. 20 Albowiem od stworzenia świata niewidzialne Jego przymioty – wiekuista Jego potęga oraz bóstwo – stają się widzialne dla umysłu przez Jego dzieła, tak że nie mogą się [oni] wymówić od winy, 21 ponieważ, choć Boga poznali, nie oddali Mu czci jako Bogu ani Mu nie dziękowali, lecz znikczemnieli w swoich myślach i zaćmione zostało bezrozumne ich serce. 22 Podając się za mądrych, stali się głupimi. 23 I zamienili chwałę niezniszczalnego Boga na podobizny i obrazy śmiertelnego człowieka, ptaków, czworonożnych zwierząt i płazów.
24 Dlatego wydał ich Bóg poprzez pożądania ich serc na łup nieczystości, tak iż dopuszczali się bezczeszczenia własnych ciał. 25 Prawdę Bożą przemienili oni w kłamstwo i stworzeniu oddawali cześć, i służyli jemu, zamiast służyć Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen. 26 Dlatego to wydał ich Bóg na pastwę bezecnych namiętności: mianowicie kobiety ich przemieniły pożycie zgodne z naturą na przeciwne naturze. 27 Podobnie też i mężczyźni, porzuciwszy normalne współżycie z kobietą, zapałali nawzajem żądzą ku sobie, mężczyźni z mężczyznami uprawiając bezwstyd i na samych sobie ponosząc zapłatę należną za zboczenie. 28 A ponieważ nie uznali za słuszne zachować prawdziwego poznania Boga, wydał ich Bóg na pastwę na nic niezdatnego rozumu, tak że czynili to, co się nie godzi. 29 Pełni są też wszelakiej nieprawości, przewrotności, chciwości, niegodziwości. Oddani zazdrości, zabójstwu, waśniom, podstępowi, złośliwości; potwarcy, 30 oszczercy, nienawidzący Boga, zuchwali, pyszni, chełpliwi, w tym, co złe – pomysłowi, rodzicom nieposłuszni, 31 bezrozumni, niestali, bez serca, bez litości. 32 Oni to, mimo że dobrze znają wyrok Boży, iż ci, którzy się takich czynów dopuszczają, winni są śmierci, nie tylko je popełniają, ale nadto chwalą tych, którzy to czynią.
Jota-jotka likes this.
vogel shares this.
diabelskie przemeblowania w KK powstały przez odwrócenie się kapłana o 180 stopni od Tabernakulum i tym samym fizyczne wypięcie się na Pana Jezusa Eucharystycznego!
Całując stół kapłan oddaje cześć meblowi a w konsekwencji diabłu bo komu innemu jak w tym meblu nie ma nawet kamienia ołtarza z relikwiami!
Stół ten dzisiaj traktuje się jako mebel biesiadny a nie ofiarny.
To takie "nowe rozdanie" do …More
diabelskie przemeblowania w KK powstały przez odwrócenie się kapłana o 180 stopni od Tabernakulum i tym samym fizyczne wypięcie się na Pana Jezusa Eucharystycznego!
Całując stół kapłan oddaje cześć meblowi a w konsekwencji diabłu bo komu innemu jak w tym meblu nie ma nawet kamienia ołtarza z relikwiami!
Stół ten dzisiaj traktuje się jako mebel biesiadny a nie ofiarny.
To takie "nowe rozdanie" do ludu, dla ludu "mit otwartości"..... A Jezus Chrystus Pan gdzie?
Ot tam z tyłu, z boku, w któreś nawie a może GO w ogóle nie ma?!

Balaski, cóż to przeżytek!
Do Kościoła przecież idzie się na ucztę a nie na Ofiarę Świętą Cudu Przeistoczenia.
Tu niepotrzebne są klęczniki, woda święcona kropidło w ręku kapłana, kadzidło, ornat tu trzeba się swojsko czuć, kapłan rzuci kawał śmieszny swojski, na łapę da biały Krążek i jest fajnie....
A Chrystus Pan, gdzie?
No gdzie?
…………………………………
PANIE JEZU, daj KAPŁANÓW a nie obżartusów przetwarzaczy chleba!

Niech ICH będzie mniej ale MOCARNYCH w CHRYSTUSIE PANU!
DUCH ludu TWEGO pragnienie ma wielkie Daj nam PANIE pić!
mk2017 and one more user like this.
mk2017 likes this.
izydor likes this.
Kościół nigdy nie kazał usunąć balasek... którzy usuneli... wyrządzili wielką krzywdę (kard. Arinze)----- ale masoni co sa w kosciele to zrobili antychrysci
dronstel likes this.