Zen uważa, że odkrył, kto jest "wielkim manipulatorem" Franciszka

Watykański sekretarz stanu, kardynał Pietro Parolin, zdominował "całą Kurię Rzymską", pisze kongkoński kardynał Zen na swoim blogu 21 marca. Zen donosi, że Parolin może odwołać Watykańską Komisję …
przeciwherezjom
Kardynał Zen jest wielki, ale teraz się z nim pokłócę. Kto rządzi antypapieżem??? No kto? Antychryst z ziemi, lucyfer z piekła. I tyle na dziś.
pmichal
Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami pod zwierzchnictwem papieża i jego Świętego Oficjum, wiara i moralność były najważniejszymi elementami określającymi politykę Kurii.
Ale po ustaleniach posoborowych, pod zwierzchnictwem kardynała sekretarza stanu i jego kongregacji, to linia partyjna – polityka sekretarza stanu – jest najwyższym elementem decydującym o polityce Kościoła. Nawet byłe Święte Ofic…
More
Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami pod zwierzchnictwem papieża i jego Świętego Oficjum, wiara i moralność były najważniejszymi elementami określającymi politykę Kurii.
Ale po ustaleniach posoborowych, pod zwierzchnictwem kardynała sekretarza stanu i jego kongregacji, to linia partyjna – polityka sekretarza stanu – jest najwyższym elementem decydującym o polityce Kościoła. Nawet byłe Święte Oficjum, teraz CDF, podlega sekretarzowi stanu. W wyniku tej restrukturyzacji, Ojciec Święty, papież, zredukowany jest do marionetki, która aprobuje, bez zastanowienia, przedstawiane mu przez sekretarza stanu zarządzenia jako fait accompli.Warto powtórzyć: papież został zredukowany do marionetki służącej dyktaturze sekretarza stanu [21].
[21 Według starej struktury, papież przewodniczył Rzymskiej Kurii. Według nowej, od 1967 roku, watykański sekretarzstanu przewodniczy tej kurii. Można sprawdzić w Annuario Pontificio przed I po 1967 by zobaczyć zmianę w strukturze Rzymskiej Kurii.

Ostatnia bitwa Szatana. O. Kramer, Rozdział 8. cz.II
pmichal
Kardynał ujawnił tajemnicę poliszynela, że w posoborowiu to sekretarze stanu faktycznie rządzą, a papieże to tacy bardziej strażnicy żyrandola. Żyrują tylko swoim autorytetem decyzje, które zapadły gdzie indziej...