Martyna1
96989

TRZYMAJ SIĘ WIARY KATOLICKIEJ!

TRZYMAJ SIĘ WIARY KATOLICKIEJ - KS. KAZIMIERZ BISZTYGA SI WSTĘP. Trzymaj się wiary katolickiej. A trzymaj się dlatego, że wiara katolicka jest skarbem najdroższym. 1. Wiara skarb. Bo i cóż jest …
Weronika....S likes this.
Quas Primas
I. Naród polski, a wiara katolicka.

"Wiarą i to nie jakąkolwiek, ale wiarą rzymsko-katolicką ożywiona była cała dusza polska. Gorące, żywe, wprost synowskie przywiązanie do wiary, Kościoła katolickiego i Stolicy Apostolskiej cechowały każdego Polaka bez różnicy na to, jakie w Polsce zajmował stanowisko, czy urząd, czy też do jakiej warstwy ludności przynależał. Rozgrzane wiarą i wychowane w …More
I. Naród polski, a wiara katolicka.

"Wiarą i to nie jakąkolwiek, ale wiarą rzymsko-katolicką ożywiona była cała dusza polska. Gorące, żywe, wprost synowskie przywiązanie do wiary, Kościoła katolickiego i Stolicy Apostolskiej cechowały każdego Polaka bez różnicy na to, jakie w Polsce zajmował stanowisko, czy urząd, czy też do jakiej warstwy ludności przynależał. Rozgrzane wiarą i wychowane w wierze katolickiej serce polskie czerpie swe natchnienie i pobudki do najszlachetniejszych przedsięwzięć i czynów, jakimi zajaśniały dzieje polskie. W tym, że Polska cała żyła po katolicku, że się trzymała Rzymu i Stolicy rzymskiej, że gotowa była zawsze stanąć w jej obronie, nie czuje swego poniżenia, swej hańby, czy niewoli, jak to śmią twierdzić dzisiejsi zaprzańcy wiary katolickiej. Polska zdawała sobie jasno z tego sprawę, że trzymając się wiary katolickiej, służy tym samym i Bogu i Chrystusowi i Jego Królestwu na ziemi. Kto zaś służy Bogu i Chrystusowi, ten służy i sobie w sposób najlepszy. Wiara i to rzymskokatolicka była dla narodu polskiego jego chlubą i chwałą, zaszczytem i błogosławieństwem, a nie przekleństwem, jak to niedawno wyraził się jeden z masońsko-żydowskich naganiaczy.

Wiara katolicka, jak złota nić ciągnie się w poprzek całych dziejów naszych, jak szeroki potok rozlewa się po wszystkich polach prac naszych. Złote czasy dla wiary katolickiej, były także równocześnie złotymi czasami i dla Polski samej. Przeciwnie upadek w wierze był upadkiem siły, potęgi i ducha polskiego. Kto by temu przeczył, ten kłamałby świadomie, albo pokazałby dosadnie, że nie zna kart historii naszej Polski."
Quas Primas
Co to jest WIARA:

To przyjęcie ROZUMEM Prawd Bożych, których Kościół przez wieki nauczał.
Posłuchaj kazania KATOLICKIEGO KAPŁANA
KS. GRZEGORZ ŚNIADOCH
One more comment from Quas Primas
Quas Primas
WIARA KATOLICKA

"Błogosławiony, kto zachowa szczerze,
Co Pan Bóg uczy - w katolickiej wierze;
Bo to jest wiara z Jezusa poczęta,
Jedna, powszechna, apostolska, święta!

Skłońmy rozumy, bo ją Bóg przed nami
wsławił proroctwa, potwierdzał cudami,
Tej - Kościół uczy, czerpiąc z Boskiego
Źródła ustnego i Pisma świętego.

Dzięki Ci Panie, za wiarę prawdziwą,
Gdyż każda inna jest wiarą fałszywą.
More
WIARA KATOLICKA

"Błogosławiony, kto zachowa szczerze,
Co Pan Bóg uczy - w katolickiej wierze;
Bo to jest wiara z Jezusa poczęta,
Jedna, powszechna, apostolska, święta!

Skłońmy rozumy, bo ją Bóg przed nami
wsławił proroctwa, potwierdzał cudami,
Tej - Kościół uczy, czerpiąc z Boskiego
Źródła ustnego i Pisma świętego.

Dzięki Ci Panie, za wiarę prawdziwą,
Gdyż każda inna jest wiarą fałszywą.
Ta katolicka wiara - mój zysk wielki,
Ona ode mnie powstrzyma błąd wszelki.

Więc katolikiem jestem z całej duszy,
W tej wierze żadna przemoc mnie nie wzruszy.
W niej żyć, umierać pożądam jedynie,
Tylko ona nas zbawia w ostatniej godzinie".
m.rekinek
,,Na piersiach Żółkiewskiego, bohatera z pod Cecory, kiedy po 200 latach w Żółkwi uchylono wieko trumny, znaleziono szkaplerz święty i pierścień z napisem
"Ja niewolnik Maryi"
Rafał_Ovile and one more user like this.
Rafał_Ovile likes this.
Quas Primas likes this.
KamilMila
Pozdrawiam, szalom Quas Primas
Quas Primas
Ot, jaka nienawiść do katolickiej Wiary, którą głosił papież PIUS IX
----------------------------------------------------------
"Kiedy zwłoki Piusa IX, niesiono w trumnie na miejsce pogrzebu, różne żydy, masony i socjały wścieklizną i nienawiścią przejęte do Stolicy Apostolskiej, kamieniami i błotem obrzucali trumnę zmarłego papieża. Czynem tym chcieli dowieść, jaką wzgardę i nienawiść czuli w …More
Ot, jaka nienawiść do katolickiej Wiary, którą głosił papież PIUS IX
----------------------------------------------------------
"Kiedy zwłoki Piusa IX, niesiono w trumnie na miejsce pogrzebu, różne żydy, masony i socjały wścieklizną i nienawiścią przejęte do Stolicy Apostolskiej, kamieniami i błotem obrzucali trumnę zmarłego papieża. Czynem tym chcieli dowieść, jaką wzgardę i nienawiść czuli w sercu ku świętej wierze katolickiej."
justuss and one more user like this.
justuss likes this.
Iakob likes this.
turysta569
TRZYMAJ SIĘ WIARY KATOLICKIEJ!//// I MSZY WSZECHCZSOW CZYLI STAREJ MSZY A BEDZIES DOPIERO PRAWDZIWYM KATOLIKIEM BO STARA MSZA ODPEDZA LUCYFERA I JEGO WSPOLNIKOW
Materiał dowodowy, że lesio vel W obronie Tradycji Kościoła, vel anser, vel aron, vel Quel jest kompletnym idiotą i żydowskim prowokatorem na Glorii TV. Straszyć może dzieci w przedszkolu
Weronika.S likes this.
Quas Primas
Trzymaj się wiary katolickiej.
A trzymaj się dlatego, że wiara katolicka jest skarbem najdroższym.

1. Wiara skarb.
Bo i cóż jest wiara katolicka? Sam Chrystus Pan i Bóg nasz. Chrystusowa Krew za nas obficie przelana, Chrystusowe Słowo, czyli Ewangelia i nieomylna nauka Jezusowa, tysiączne łaski w świętych sakramentach złożone, a przez kapłaństwo Chrystusowe na całym świecie szafowane – to …More
Trzymaj się wiary katolickiej.
A trzymaj się dlatego, że wiara katolicka jest skarbem najdroższym.

1. Wiara skarb.
Bo i cóż jest wiara katolicka? Sam Chrystus Pan i Bóg nasz. Chrystusowa Krew za nas obficie przelana, Chrystusowe Słowo, czyli Ewangelia i nieomylna nauka Jezusowa, tysiączne łaski w świętych sakramentach złożone, a przez kapłaństwo Chrystusowe na całym świecie szafowane – to stanowi przedmiot, treść i istotę świętej naszej wiary. Wiara katolicka jest skarbem, bo czymże byliby wszyscy ludzie bez wiary Chrystusowej, czyli wiary katolickiej? Poganami w ciemnościach najstraszniejszych błędów tonącymi. Bez wiary nie znalibyśmy, ani Boga żywego na niebie, ani Jego Syna, Zbawcy i Odkupiciela całego rodu ludzkiego. Bez znajomości wiary katolickiej nie wiedzielibyśmy, jaki jest cel i przeznaczenie życia naszego tu na tej ziemi, jakie Bóg ma zamiary względem nas, jakich środków używać należy ku ocaleniu duszy naszej. Tych wszystkich dobrodziejstw i skarbów nieocenionych bylibyśmy pozbawieni nie mając wiary świętej. Wiara jest skarbem, ale i jest naszym Światłem najwyższym.
Quas Primas likes this.