vi.news
34

Francis đòi hỏi sự vâng phục tuyệt đối

"Thật khó hòa giải khi Đại diện Giáo hoàng lại đi chỉ trích Giáo hoàng sau lưng, viết blog hoặc thậm chí tham gia các nhóm thù địch với ngài, Giáo triều hoặc Giáo hội Rome," Giáo hoàng Francis nói …