Kornel Morawiecki - kolejny fałszywy idol środowisk "katolickich".

[dodałem cudzysłów w tytule, gdyż dotyczy tylko niektórych środowisk „katolickich”. Wyjaśnienie pod tekstem p. Bodakowskiego. BOLD poniżej - MD. Mirosław Dakowski} ================== Jan Bodako…