01:13:30
arnisa
4.7K

Vecbebru Sv.Gimenes draudze

Vecbebru Sv.Gimenes baznīcas iesvētīšana