Štátnosť sa prejavuje úctou k štátnemu jazyku

Mnohé vzácne veci časom zovšednejú a odstupom času ich berieme akosi automaticky. Ich dôležitosť si začíname uvedomovať, až keď ich stratíme. Napríklad také zdravie si začneme viac vážiť, až keď na …More
Mnohé vzácne veci časom zovšednejú a odstupom času ich berieme akosi automaticky.
Ich dôležitosť si začíname uvedomovať, až keď ich stratíme. Napríklad také zdravie si začneme viac vážiť, až keď na nás doľahne choroba. Podobne je to aj s naším slovenským jazykom.
Za používanie slovenčiny už nemusíme zápasiť. Nikto nás nebije, ani sa nám nevysmieva, keď v škole, na úrade, na verejnosti hovoríme po slovensky. Používanie slovenčiny nám zovšednelo. Prestali sme si to vážiť.
Zámer Maďarov z MOST-HID prijať novelu jazykového zákona chápem. Chcú, aby slovenský jazyk v Slovenskej republike nemal prednosť pred ostatnými jazykmi. Trianonský syndróm stále funguje a ich snahy o oslabenie Slovenska budú neustále pokračovať. To neprekvapuje.
Ale to, že sa za takúto novelu zasadzuje aj liberálne slovenské SaS, ukazuje, že ich poslanci už nielen zmýšľajú ale i konajú proti národným záujmom a proti slovenskej štátnosti.
Jazyk je veľmi dôležitý pre rozvoj človeka. Vďaka materinskému jazyku sa môžeme …More
...tiež sa mi páči, že spomenul slovenského katolickeho "jazykotvorcu" o.Antona Bernoláka.
Už len doplním dalších významných: o.Ján Hollý, po ktorom je dokonca pomenovaná objavená planéta:) sk.wikipedia.org/wiki/19955_Holl%C3%BD
Zámer Maďarov z MOST-HID prijať novelu jazykového zákona chápem. Chcú, aby slovenský jazyk v Slovenskej republike nemal prednosť pred ostatnými jazykmi. Trianonský syndróm stále funguje a ich snahy o oslabenie Slovenska budú neustále pokračovať. To neprekvapuje.

Ale to, že sa za takúto novelu zasadzuje aj liberálne slovenské SaS, ukazuje, že ich poslanci už nielen zmýšľajú ale i konajú …More
Zámer Maďarov z MOST-HID prijať novelu jazykového zákona chápem. Chcú, aby slovenský jazyk v Slovenskej republike nemal prednosť pred ostatnými jazykmi. Trianonský syndróm stále funguje a ich snahy o oslabenie Slovenska budú neustále pokračovať. To neprekvapuje.

Ale to, že sa za takúto novelu zasadzuje aj liberálne slovenské SaS, ukazuje, že ich poslanci už nielen zmýšľajú ale i konajú proti národným záujmom a proti slovenskej štátnosti.


vystihol... konaju proti slovenskému jazyku, konaju proti slovenskej štátnosti.

V piatok bude sviatok slovanských vierozvestov, ktorým vdačíme za približenie sa k slovenskému jazyku, dokonca aj v liturgii.
Coburg likes this.
Peter(skala) and one more user like this.
Peter(skala) likes this.
Katolíci sú povinní brániť svoju Cirkev a politizovať po katolícky, lebo extrémistický zástancovia bojového ateizmu sa dnes schovávajú nielen za progresívne, liberálne ale už aj za konzervatívne
alianciazanedelu.sk/archiv/4021