Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations

Kto traci Boga, traci wszystko.

Kto traci Boga, traci wszystko_ „Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł?”. Bez Boga wszystko traci wartość.Jeśli nie ma pamięci o Bogu, to …