Protestantská teológia ako slúžka sekularizácie a progresívneho etatizmu? Na margo jedného zatrpknu…

Protestantská teológia ako slúžka sekularizácie a progresívneho etatizmu? Na margo jedného zatrpknutého teológa z PS/Spolu. „Ak sa to v prípade zatrpknutého protestantského teológa vylúčeného aj z …More
Protestantská teológia ako slúžka sekularizácie a progresívneho etatizmu? Na margo jedného zatrpknutého teológa z PS/Spolu.
„Ak sa to v prípade zatrpknutého protestantského teológa vylúčeného aj z vlastných radov spojí s komplexom z katolicizmu, pokus o rigidný etatizmus v podobe štátom kontrolovaného náboženstva je na svete aj
na Slovensku.“

Ešte v roku 2017, na prelome júla a augusta, som sa zúčastnil v Sněžném v Orlických horách 27. ročníka v českom prostredí dobre známeho podujatia Akademické týdny.
Súčasťou bohatého programu bol aj ekumenický okrúhly stôl pod názvom: „500 let reformace. Co nám přinesla a vzala?“ V otvorenom a multikonfesionálnom prostredí našich západných susedov mala diskusia „šťavu“ a zúčastnení nijako nešetrili vecnou kritikou na rôzne strany.
Jednoznačne najviac diskutovanou témou bola skutočnosť, prečo evanjelický, v širšom slova zmysle reformačný teologický mainstream tak ochotne a často s vylúčením oponentov obhajuje koncepciu tzv. nových ľudských práv s …More
ľubica
jeden koment od mikeho084 : grécke slovo pre „ekumenizmus“ je oiko-menos, čo doslova znamená „to, čo patrí do domu“. „Domom“,ktorý sv.Pavol nazýva “domovom viery“ [v rôzných českých prekladoch tiež „rodina viery“, „súverci“, „členovia rodiny viery“ – pozn. prekl.] je samozrejme RKC.

Na každom ekumenickom koncile až do Druhého vatikánskeho koncilu sa jednania zúčastnili LEN katolícki …
More
jeden koment od mikeho084 : grécke slovo pre „ekumenizmus“ je oiko-menos, čo doslova znamená „to, čo patrí do domu“. „Domom“,ktorý sv.Pavol nazýva “domovom viery“ [v rôzných českých prekladoch tiež „rodina viery“, „súverci“, „členovia rodiny viery“ – pozn. prekl.] je samozrejme RKC.

Na každom ekumenickom koncile až do Druhého vatikánskeho koncilu sa jednania zúčastnili LEN katolícki biskupi sveta – tí ktorí patrili „do domu“. Presne to znamená ekumenizmus – vyjadrenie pravej katolickej jednoty medzi papežom a jeho biskupmi – a preto sú tieto koncily nazývané „ekumenickými“.

............................
dakujem mike084, hoci si sa z GTV akosi vytratil.....
dakujem za všetko pro národne, pro katolícke a prolife- články.... hoci sú tebou zmazané

nevrátiš sana GTV?... je hmlisto v RKC, ťažké časy, oficiálne akože katolícke médiá majú zelenú. ale nespomenú pravdu o ekumenizme, pravdu o DVK. pravdu o Lutherovi!


.Niekedy máme dojem, že nadšenie pre Luthera rastie úmerne s nevedomosťou, čo tento človek skutočne povedal a učil. Preto kto chce vedieť kto bol skutočne M. Luther, aký viedol život / nemravný/ , o jeho exkomunikácii, o jeho neúcte k Eucharistii, a pod., nech sa páči literatúra:

Martin Luther, osobnost autora reformace

Seznámení s Martinem Lutherem

Luther podle vlastních slov

Luther bez svatozáře

Pravda je nekompromisní

Luther – vulgární antisemita a inspirátor Hitlera

Lutherova smrt

Kde se nachází Luther po své smrti?

Exkomunikační bula Lva X. proti Martinu Lutherovi

Triumfální vstup hereziarchy

Luteránský absolutismus

Bergogliův učitel o papežství a o sobě

Chronologie lutersko – katolického sbližování

Podnětná ilustrace

Svědectví o Lutherově smrti
ľubica likes this.