10:17
euzebiusz
51K

Wyjaśnienie Snów Nebukadnesara.

Królowi Nebukadnesarowi śnił się wielki posąg ,którego głowa była ze złota pierś i ramiona ze srebra,brzuch i uda z miedzi ,golenie z żelaza ,stopy po części z żelaza a po części z uformowanej gliny.…More
Królowi Nebukadnesarowi śnił się wielki posąg ,którego głowa była ze złota
pierś i ramiona ze srebra,brzuch i uda z miedzi ,golenie z żelaza ,stopy po
części z żelaza a po części z uformowanej gliny.Daniela 2:32-33
Ten sen proroczo zapowiadał kolejne mocarstwa na arenie dziejów począwszy od
Babilonu a skończywszy na obecnym świecie.
Kolejne mocarstwa:Babilon,Medo-Persja,Grecja,Rzym,Anglo-Amerykańska potęga
światowa która obecnie panuje.A więc w strumieniu czasu żyjemy pod koniec
dziejów ludzkości w okresie stóp posągu,jest to żelazo zmieszane z gliną. Daniel pisze:"To zaś że widziałeś żelazo zmieszane z gliną -zmieszają się z potomstwem ludzkim ,nie będą się jednak trzymać razem jedno z drugim tak jak żelazo nie miesza się z uformowaną gliną". Te niestabilne demokratyczne rządy w czasie końca już istnieją.Lud pragnie mieć wpływ na władzę lecz jak widzimy trudno dojść do porozumienia eMusic Pokaż mniej
euzebiusz
Biblijna wersja Dekalogu:

"Jam jest Pan, Bóg Twój, którym cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli."

I. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.
II. Nie uczynisz sobie obrazu rytego ani żadnej podobizny tego, co jest na niebie w górze i co na ziemi nisko, ani z tych rzeczy, które są w wodach pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał ani służył. Ja jestem Pan, Bóg Twój, mocny, zawistny, …More
Biblijna wersja Dekalogu:

"Jam jest Pan, Bóg Twój, którym cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli."

I. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.
II. Nie uczynisz sobie obrazu rytego ani żadnej podobizny tego, co jest na niebie w górze i co na ziemi nisko, ani z tych rzeczy, które są w wodach pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał ani służył. Ja jestem Pan, Bóg Twój, mocny, zawistny, karzący nieprawość ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą, a czyniący miłosierdzie tym tysiącom tym, którzy mnie miłują i strzegą moich przykazań.
III. Nie będziesz brał imienia Pana, Boga twego, nadaremno; bo nie będzie miał Pan za niewinnego tego, który by wziął imię Pana, Boga swego, nadaremno.
IV. Pamiętaj, abyś dzień sobotni święcił. Sześć dni robić będziesz i będziesz wykonywał wszystkie roboty twoje; ale siódmego sabat Pana, Boga twego, jest; nie będziesz wykonywał weń żadnej roboty, ty i syn twój, i córka twoja, sługa twój i służebnica twoja, bydlę twoje i gość , który jest między bramami twymi. Przez sześć dni bowiem czynił Pan niebo i ziemię, i morze, i wszystko, co w nich jest, a odpoczął dnia siódmego; i dlatego pobłogosławił Pan dniowi sobotniemu i poświęcił go.
V. Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie.
VI. Nie będziesz zabijał.
VII. Nie będziesz cudzołożył.
VIII. Nie będziesz kradzieży czynił.
IX. Nie będziesz mówił fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu twemu.
X. Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego, ani będziesz pragnął żony jego, ani sługi jego, ani służebnicy, ani wołu, ani osła, ani żadnej rzeczy, która jego jest.(Wg przekładu ks. Wujka 2 Mjż 20,3-17)
Wersja katechizmowa

"Jam jest Pan, Bóg twój, którym cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli".

I. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.
II. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.
III. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
IV. Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył i dobrze ci się powodziło na ziemi.
V. Nie zabijaj.
VI. Nie cudzołóż.
VII. Nie kradnij.
VIII. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu twemu.
IX. Nie pożądaj żony bliźniego twego.
X. Ani żadnej rzeczy, która jego jest. (Wg przekładu ks. A. Cząstki "Duży katechizm religii katolickiej").

Już na pierwszy rzut oka widać poważne zmiany treści Dekalogu:
1. Usunięte zostało całkowicie drugie przykazanie Dekalogu, zabraniające tworzenia i kultu wizerunków. Kościół Rzymsko-Katolicki, który dokonał tej poważnej zmiany, wprowadził równocześnie do swych domów modlitw całe mnóstwo obrazów i posągów, oddając im, i ucząc wiernych oddawać im głęboką cześć.
2. Usunięcie drugiego przykazania spowodowało też zmianę numeracji przykazań, i tak: trzecie przykazanie biblijnego Dekalogu w wersji katechizmowej występuje jako drugie, czwarte, jako trzecie itd.
3. Aby jednak było Dziesięć Przykazań, Kościół Rzymsko-Katolicki dokonał rozdzielenia dziesiątego przykazania, na dwa osobne, co wprowadza dziwne zamieszanie do Dekalogu; jeżeli każde z przykazań Dekalogu nakazuje, bądź zakazuje jakiejś jednej sprawy, to IX i X przykazanie w wersji katechizmowej wspólnie dotyczą pożądania cudzej własności.

4. Kościół Rzymsko-Katolicki dokonał też zmiany treści czwartego przykazania Bożego. Nakaz święcenia właściwego, siódmego dnia tygodnia - soboty - zamieniono na ogólny nakaz święcenia "dnia świętego" poprzez który rozumie się najpierw niedzielę, a następnie inne dni świąteczne roku kościelnego - które wyszczególnia i nakazuje zachowywać katechizm.


Dokonana zmiana Bożych Przykazań jest wielkim przestępstwem. Pismo Święte naucza, że kto narusza chociaż jedno przykazanie, jest przestępcą całego Prawa, kto zaś znieważa PRAWO BOŻE, ZNIEWAŻA SAMEGO BOGA. (Jak 2,9.10).
Giża Irena
Ciągle słyszymy zarzuty o czczenie obrazów, co jest ewidentnym kłamstwem i brakiem zrozumienia, ale nie będę tego rozszerzać. Ciekawe czy obrazoburcy stosują się do wszystkich nakazów mojżeszowych np. czy są obrzezani i czy obrzezani są ich synowie, czy posiadają w domu albumy ze zdjęciami, czy np. mają prawo jazdy i dowód osobisty ze zdjęciami. A o wyprawach krzyżowych i inkwizycji szkoda w …More
Ciągle słyszymy zarzuty o czczenie obrazów, co jest ewidentnym kłamstwem i brakiem zrozumienia, ale nie będę tego rozszerzać. Ciekawe czy obrazoburcy stosują się do wszystkich nakazów mojżeszowych np. czy są obrzezani i czy obrzezani są ich synowie, czy posiadają w domu albumy ze zdjęciami, czy np. mają prawo jazdy i dowód osobisty ze zdjęciami. A o wyprawach krzyżowych i inkwizycji szkoda w ogóle gadać. Lepiej poczytajcie dobrze historię ale nie w wydaniu wrogów kościoła.
Wolnyczlowiek
Jehowi beda nas nawracac na ich herezje ...

7 faktów o Jehowych
„Chcesz porozmawiać o Bogu?” – to jedno z klasycznych pytań, które każdy z nas słyszał na ulicy, czy w drzwiach swojego mieszkania. Mało kto wie jednak, z czym wiąże się religia Świadków Jehowy. Wyznaje ją około 130 tysięcy obywateli naszego kraju.

Warto więc wiedzieć o nich kilka ciekawych faktów.
1. Świadkowie Jehowy …More
Jehowi beda nas nawracac na ich herezje ...

7 faktów o Jehowych
„Chcesz porozmawiać o Bogu?” – to jedno z klasycznych pytań, które każdy z nas słyszał na ulicy, czy w drzwiach swojego mieszkania. Mało kto wie jednak, z czym wiąże się religia Świadków Jehowy. Wyznaje ją około 130 tysięcy obywateli naszego kraju.

Warto więc wiedzieć o nich kilka ciekawych faktów.
1. Świadkowie Jehowy wierzą, że tylko 144 tysiące najlepszych ludzi zostanie wziętych przez Boga do nieba. To niezbyt kusząca perspektywa, bo znalezienie się w tym dosyć elitarnym gronie jest bardzo trudne. Ale Jehowi w przeciwieństwie do chociażby katolików rozróżniają – trafienie do nieba i nieśmiertelność. W udziale innych sprawiedliwych będzie właśnie nieśmiertelność, reszta ma natomiast osiągnąć „długowieczność”. I to długowieczność nie w takim zwykłym, dzisiejszym świecie. Jehowi wierzą, że po Armagedonie będzie tutaj „raj na ziemi”, taki jaki znamy z początków Starego Testamentu.
2. Co się wydarzyło w 1914? Większość z Was pewnie odpowie – rozpoczęła się pierwsza wojna światowa. Jednak Jehowi odpowiadając na to pytanie przytoczyliby jeszcze bardziej doniosłe wydarzenie, które ich zdaniem miało miejsce. Według nich w 1914 roku szatan został wygnany z nieba (w którym do tego czasu przebywał) i trafił na ziemię. W niebie natomiast rządy objął Jezus. Odda je Bogu dopiero po Armagedonie.
3. Jehowi mają stanowczy zakaz oddawania czci symbolom narodowym czy służby w wojsku. Tak więc raczej nie spotkacie wyznawcy tej religii śpiewającego z uwielbieniem hymn narodowy czy otwarcie deklarującego swój patriotyzm. Jak stwierdził Joseph Franklin Rutherford – jeden z przywódców Świadków Jehowy – „Patriotyzm pochodzi od diabła”. Takie twierdzenia uzasadniają tym, że ich głównym celem jest podporządkowanie się Bogu, a nie elementom świata zewnętrznego.
4. Jednym z najbardziej kontrowersyjnych elementów wierzeń Świadków Jehowy jest zakaz transfuzji krwi. Wszelkie tego typu akty, chociażby przy operacjach utożsamiane są z „krwiopijstwem” i są zabronione. Powołują się przy tym na cytaty ze Starego Testamentu (Księga Rodzaju 9,4-6; Księga Kapłańska 7, 26-27; 17, 10-14; Księga Powtórzonego Prawa 15, 23; Księga Samuela 14-34). Wielu badaczy Pisma Świętego odrzuca poglądy Jehowych, uzasadniając że pism Starego Testamentu nie należy brać dosłownie, gdyż są one jedynie symboliczne. Jednak do dziś Świadkowie odmawiają transfuzji, co jest kłopotliwe w ich leczeniu.
5. Katolicy czczą Jezusa Chrystusa, jako Boga. Jehowi natomiast wierzą, iż Jezus jest teraz „Królem w Królestwie Bożym”, jednak nie jest samym Bogiem. Stąd też kontrowersyjne jest zaliczanie Jehowych do grona chrześcijan. Dyskusje na ten temat do dziś toczą się w gronie religioznawców. Z jednej strony Świadkowie powołują się na naukę Jezusa i ją wyznają. Z drugiej strony poprzez nieuznanie dla boskości Chrystusa ciężko ich zaliczyć do grona chrześcijan. Dlatego najbezpieczniej zaliczyć Świadków Jehowy do religii „z pogranicza chrześcijaństwa”.
6. Świadkowie Jehowy nie obchodzą Wielkanocy. Co prawda, wierzą w zmartwychwstanie Chrystusa, jednak uważają iż obchodzenie Wielkanocy… nie ma podstaw biblijnych. Powołują się przy tym na słowa Jezusa, który nakazywał obchodzenie swojej śmierci, nie zaś zmartwychwstania. Krytykują także formę w jakiej chrześcijanie obchodzą święta Wielkiej Nocy, zarzucając im wzorowanie się na zwyczajach wywodzących się ze starożytnych obrzędów płodności.
7. Z bardzo podobnych powodów Jehowi nie obchodzą świąt Bożego Narodzenia. Święto według nich nie ma podstaw biblijnych, a pierwsi chrześcijanie wcale nie obchodzili pamiątki narodzin Chrystusa. Wykazują także, iż nie ma dowodów na to, że Jezus urodził się 25 grudnia. Jednak doktryna katolicka nie twierdzi, iż Jezus urodził się tego dnia. Tego dnia obchodzona jest „pamiątka Jego narodzin”, a data 25 jest tylko hipotezą.
Źródła:
1. Andrzej Tokarczyk „Trzydzieści wyznań”
2. Andrzej Tokarczyk „Religie współczesnego świata”
3. www.jw.org/pl/
euzebiusz
Poniżej podaję link do komentarza 2 księgi Daniela"Sen Nebukadnesara"
Proszę się zapoznać z treścią i przez Kogo jest sygnowany.A czy film jest CZYSTY czy NIECZYSTY niech ocenią oglądający.

messiahiscoming.pl/komentarz-do-ro…
KamilPe
Ten film to protestanckie kłamstwo.. Mowa o zmanie przez Kościół 2go przykazania to jeden z heretyckich mitów. I to samo z wyprawami krzyżowymi, które były nie po to by nawracać mieczem, ale po to by powstrzymać islam..... TEN FILM JEST NIECZYSTY UWAGA !
Wolnyczlowiek likes this.