Dnes mluvím v televizi Máte slovo o RU-486

Diskusní pořad České televize Máte slovo se bude dnes večer věnovat tématu potratové tablety RU-486. Mezi pozvanými hosty je Radim Ucháč za Hnutí Pro život ČR, které iniciovalo petici proti registrac…
Marki
KDU-ČSL aktivně proti potratům
www.prvnizpravy.cz/…/alarmujici-v-ko…
Gábi
Prosba o modlitbu. www.fatym.com/view.php
Zoša
Co je v rozporu se Slovem Božím, od toho se oddělit ,odmítnout nekompromisně!
Zoša
Máme toužit po posvěcení Jména Božího! Máme toužit ,aby přišlo Boží království!
Máme toužit aby se naplnila vůle Boží!

V naplnění toho co nám doporučuje Syn Boží je nejen radost časná, ale i věčná!
One more comment from Zoša
Zoša
hľadajúci pútnik 7.9.2013 21:39:42
...Avšak Milosť Boha nie je možné posudzovať hĺbkou Dobra, nie je merateľná duchovnými princípmi zákona, t.j. niečoho za niečo, je nepochopiteľná už pre samotných Božích anjelov, a nieto ešte pre nás hriešnych ľudí ...
-------------------------------------------------------------------------------------
Ano bratře poutníku Milost Boha je nepochopitel…More
hľadajúci pútnik 7.9.2013 21:39:42
...Avšak Milosť Boha nie je možné posudzovať hĺbkou Dobra, nie je merateľná duchovnými princípmi zákona, t.j. niečoho za niečo, je nepochopiteľná už pre samotných Božích anjelov, a nieto ešte pre nás hriešnych ľudí ...
-------------------------------------------------------------------------------------
Ano bratře poutníku Milost Boha je nepochopitelná...proto když ti, Kristu nejbližší, žádali,
aby je naučil modlit...dostali modlitbu Otče náš. To co obsahuje nejsme schopni
dostatečně pochopit a uvést do svého života.
Proč chceme být dokonalejší jak sám Mistr, a opíráme se o "soukromá zjevení", a modlitby, které nesouzní s tím co nás Ježíš naučil?
pařez
kostelník 7.9.2013 21:38:33
"...Ruší nebo neruší?..."

Pokud se vezme v potaz kontext obou výroků je zřejmé, že Ježíš má na mysli morální zákon - nestačí jen zevně dodržovat ustanovení Zákona - je nutné mít správně zformované srdce (pokorní, kajícní, toužící po spravedlnosti, milosrdní, ryzího úmyslu atd...); pro takové je život dle Zákona přirozeným důsledkem jejich vnitřního postoje.

Naproti …More
kostelník 7.9.2013 21:38:33
"...Ruší nebo neruší?..."

Pokud se vezme v potaz kontext obou výroků je zřejmé, že Ježíš má na mysli morální zákon - nestačí jen zevně dodržovat ustanovení Zákona - je nutné mít správně zformované srdce (pokorní, kajícní, toužící po spravedlnosti, milosrdní, ryzího úmyslu atd...); pro takové je život dle Zákona přirozeným důsledkem jejich vnitřního postoje.

Naproti tomu pisatel listu Židům hovoří o starozákonní bohoslužbě, která byla předobrazem Kristovy oběti. Protože Kristova oběť je dokonalá, nemá smysl více se zabývat jejími předobrazy. Ostatně sám Kristus při Poslední večeři hovoří o Nové smlouvě, která je potvrzená jeho krví...
Samson1
TULÁK
Přesně tak.Ať se postí.Svatý František by je vyhnal z řádu pro obžerství.www.tkkbs.sk/showpage.php
Marki
Modlete se a postěte za Sýrii a proste za mír ve světě.
tores
To je jak klaďyvo na očy!


Samson1 7.9.2013 19:25:09
Vysvoboditel přijde ze Syónu
tores
Samsone, tys měl jít na pana NOM předsedajícího. Jsi v tom řečnění vážně dobrý.
Samson1
Hodně se mluví o synkretismu. Ale třeba s Židy Bůh zamýšlí, že se obrátí až přijde čas. Jsou vůči křesťanství v nepřátelství, ale jen do doby, než se naplní čas pohanů. Myslím si že když IIVK se přiblížil třeba k Židům, musíme si uvědomit, že jsou držení kvůli nám v zatvrzelosti, ale tu Bůh odstaraní. Musíme v Písmě brát na zřetel spoustu věcí. "Vysvoboditel přijde ze Syónu, aby od Jákoba odňal …More
Hodně se mluví o synkretismu. Ale třeba s Židy Bůh zamýšlí, že se obrátí až přijde čas. Jsou vůči křesťanství v nepřátelství, ale jen do doby, než se naplní čas pohanů. Myslím si že když IIVK se přiblížil třeba k Židům, musíme si uvědomit, že jsou držení kvůli nám v zatvrzelosti, ale tu Bůh odstaraní. Musíme v Písmě brát na zřetel spoustu věcí. "Vysvoboditel přijde ze Syónu, aby od Jákoba odňal bezbožnost. To pak bude má smlova s nimi, jakmile odstraním jejich hřích". Co do Evangelia se tedy kvůli vám stali nepřáteli, ale co do vyvolení jsou kvůli otcům milovaní Boží. Bůh nelituje svých darů a povolání! Vy jste kdysi Boha neposlouchali, ale pro jejich neposlušnost teď přišlo milosrdenství na vás. Právě tak je dnes neposlechli oni, aby pro milosrdenství prokázané vám přišlo milosrdenství i na ně. Bůh zahrnul všechny lidi pod neposlušnost, aby se nade všemi smiloval.
Samson1
Segel, co tahle: Hospodinu svěř svůj osud, on sám bude jednat. V tomto je pokora a nic jiného. Žádné porovnání, povyšování, ale vědomí toho, že Bůh chce s člověkem jednat a krze něho konat, to je něco jiného. Je to sebeodevzdanost.
Samson, trochu mi ta existující modlitba připomíná - Děkuji ti Hospodine, že nejsem jako ten vzadu. Ale hlavně mi na ní vadí kategorický imperativ směrem k Bohu. To …More
Segel, co tahle: Hospodinu svěř svůj osud, on sám bude jednat. V tomto je pokora a nic jiného. Žádné porovnání, povyšování, ale vědomí toho, že Bůh chce s člověkem jednat a krze něho konat, to je něco jiného. Je to sebeodevzdanost.
Samson, trochu mi ta existující modlitba připomíná - Děkuji ti Hospodine, že nejsem jako ten vzadu. Ale hlavně mi na ní vadí kategorický imperativ směrem k Bohu. To je zlé.
One more comment from Samson1
Samson1
Člověk, který nestojí o mír, nezaslouží si ani život.Ježíš sice řekl, že nepřišel zavést pokoj, ale rozdělení, meč. Oheň na svět a co jiného chce, než aby hořel. To je oheň Ducha svatého a s tím spojeno pronásledování. Ale též je řeč o tom, že v království Kristově se skují meče v radlice. Lev s býkem budou žrát řezanku a dítě strčí ruku do zmijího hnízda. Tajemství spásy. Římanům 11, 25-36 …More
Člověk, který nestojí o mír, nezaslouží si ani život.Ježíš sice řekl, že nepřišel zavést pokoj, ale rozdělení, meč. Oheň na svět a co jiného chce, než aby hořel. To je oheň Ducha svatého a s tím spojeno pronásledování. Ale též je řeč o tom, že v království Kristově se skují meče v radlice. Lev s býkem budou žrát řezanku a dítě strčí ruku do zmijího hnízda. Tajemství spásy. Římanům 11, 25-36 Nechci bratři, abyste nevěděli o tom tajemství (abyste nespoléhali na vlastní moudrost): Část izraele se zatvrdila, ale jen dokud se nenaplní počet pohanů. Nakonec však bude spasen celý Izrael, jak je psáno: "Vysvoboditel přijde ze Syónu, aby od Jákoba odňal bezbožnost. To pak bude má smlova s nimi, jakmile odstraním jejich hřích". Co do Evangelia se tedy kvůli vám stali nepřáteli, ale co do vyvolení jsou kvůli otcům milovaní Boží. Bůh nelituje svých darů a povolání! Vy jste kdysi Boha neposlouchali, ale pro jejich neposlušnost teď přišlo milosrdenství na vás. Právě tak je dnes neposlechli oni, aby pro milosrdenství prokázané vám přišlo milosrdenství i na ně. Bůh zahrnul všechny lidi pod neposlušnost, aby se nade všemi smiloval. Ta hloubka Božího bohatství, jeho moudrosti a vědění! Jak nevyzpytatelné jsou jeho cesty: Kdo poznal Hospodinovu mysl? Kdo mu kdy v něčem poradil? Kdo mu co dal jako první, aby mu Bůh za to zaplatil? Všechno je z něj, skrze něj a pro něho! Jemu buď sláva navěky! Amen
Libor Halik
Video. Diskusní pořad České televize Máte slovo o potratech 5.9.2013 na: Řekl jsem v televizi Máte slovo o potratech RU-486 5.9.2013
Segal
Samson, trochu mi ta existující modlitba připomíná - Děkuji ti Hospodine, že nejsem jako ten vzadu. Ale hlavně mi na ní vadí kategorický imperativ směrem k Bohu. To je zlé.
Segal
Samson1 7.9.2013 17:18:18
Tores, ona existuje jedna modlitba: Pane, přijmi mne takového jaký jsem a udělej takovým, jak chceš Ty. Takže něco od nás a ví o Boha.

Modlitba, jak píšeš, že existuje, tak v pořádku není. Existuje ale více modliteb, co nejsou v pořádku.
Zoša
Čtete někdo toho copatého indiána? Já tedy jak ho vidím hned zaměřím pohled jinde.
Cokdyby? na mě skočil ten jeho okultistický duch
navíc si dá název brána pekelná
Samson1
Tores, ona existuje jedna modlitba: Pane, přijmi mne takového jaký jsem a udělej takovým, jak chceš Ty. Takže něco od nás a ví o Boha.
Segal
Naše cesta je úzká a málo lidí po ní kráčí. Modlit se za mír je o pohodlnosti široké cesty.

Oprava: za světový mír!
tores
Tím bych se moc nechlubil, pokud se chci nazývat skutečným křesťanem.


Samson1 7.9.2013 13:44:03
Víš Tores, já se třeba s P. Antonínem Dohnalem modlíval. Občas jsem jel do společenství, dokonce obdržel charismatické dary, z jeho ruky jsem přijímal eucharistii, u něho se adorovalo, vystavil na faře svátost a modlilo se. Dodnes se na mších nic nezměnilo od té doby.
Segal
Tulák, Zoša, vydáváte dobré svědectví.
Segal
Místo za světový mír se raději modlete za váš osobní mír s Bohem. Také se říká - smiřte se s Bohem, je to to samé. Nepotřebujeme světový mír. Potřebujeme, aby nám Bůh odpustil, že jsme jako slepí naběhli na ďáblovy vidle. Jen Bůh nám může pomoci. Mnoho z vás o to ale nestojí. Nechápu.
Maria Dubovska
Tuláku a jaký je v tom vlastne problém, nerozumiem? Prečo by na svete nemohli zostat pohania a zaroven prosit o mier. Tak proti vojne si, to ešte chápem. Ale ani prosit o mier? Tak ani vojna ani mier ti nevyhovuje lebo co?
Zoša
SAMSONE, ještě se tě zeptám v jakém duchu se modlíš? Až o tom budeš přemýšlet nezapomeň,že tak činíš s poslušnosti k někomu, společně s těmi , kteří vzývají démony, nevěří v Krista.
TULÁK
Přeskočili jste jednu etapu a chtěli by jste celosvětový mír s pohany.To je docela divné.Modlíte se o něco, co není možné.V Písmu i dogmatech je, že lidi jsou schopni přijmout Pána Boha z učiněných věcí.Je to tedy hlavně na nich samých a na Pánu Bohu, jestli k sobě najdou cestu.Široká je cesta a z té se nechce.To bude jednou trestné jen vyslovit.
Samson1
Těžká řeč opravdu. Já se modlím asi k Bohu, ke Kristu, K Duchu svatému, vzývám anděly a svaté, a k nikmu jinému,než aby lidé našli ke Kristu cestu. Bůh určuje kdo půjde na pravici a levici. Na milost může být vzat muslim a zavržen katolický kněz a nebo protestantský pastor. Nikdo nemá právo soudit.

S Šavla se může stát Pavel a to jen díky tomu, že Štěpán se modlil, aby jim nepřičítal hřích kamen…More
Těžká řeč opravdu. Já se modlím asi k Bohu, ke Kristu, K Duchu svatému, vzývám anděly a svaté, a k nikmu jinému,než aby lidé našli ke Kristu cestu. Bůh určuje kdo půjde na pravici a levici. Na milost může být vzat muslim a zavržen katolický kněz a nebo protestantský pastor. Nikdo nemá právo soudit.

S Šavla se může stát Pavel a to jen díky tomu, že Štěpán se modlil, aby jim nepřičítal hřích kamenování. Augustýn se obrátil na základě dlouhodobé modlitby sv. Moniky. Bůh uzdravil v Izraeli jen Námana Syrského v době Eliáše. Takže nějaký styk s druhými vždy byl, stejně jako v minulosti měl i Mojžíš své následovníky, lidi, kteří byli obřezáni né sice v národě a fyzicky, ale v srdci, zachovávali věrněji zákon než Izraelité, dnes křesťané.
TULÁK
Samsone, měla jsem na mysli, to když někdo zdůrazňuje na veřejném prostoru, že se modlí za toho, či onoho nebo skopíruje nějakou modlitbu, to mi přijde jako vychloubání.Zavři se do komůrky.
Myslím si, že praví křesťané se nepodílí na násilí, ale ani se s pohany nemodlí.Tohle se mi opravdu nezdá a myslím, že je dobrý záměr zneužit k plánům v duchu nové doby.
Zoša
Těžká řeč se Samsonem jedna.
Není schopen pochopit,že vyhlášené modlitby jeho generálem se všemi náboženstvími
světa je v podstatě rouhání, a může se postit a modlit jak chce je jen modloslužebníkem.

Není sám kdo má už tak vymydlený mozek a nechápe tu podstatu.

p.s. Samsone je mi to líto, říkáš že jsi obdarován dary Ducha svatého a toto nerozeznáš?
Samson1
Tuláku, já vím, že pravice nemá vědět, co dělá levice, ale tu se vyhlásí půst a modlitba a jak to těm nevidoucím a neslyšícím říct. Pravý mír a pokoj přichází od Boha jako dar a je závislý na přijetí a nebo odmítnutí Krista. V případě odmítnutí Bůh s námi, hurá k třetí světové. Každý mír potřebuje pro jiné účely. To je pravda. Dokonce i válku, dodávám. Jedni na ni uvažují, jak zbohatnout a s …More
Tuláku, já vím, že pravice nemá vědět, co dělá levice, ale tu se vyhlásí půst a modlitba a jak to těm nevidoucím a neslyšícím říct. Pravý mír a pokoj přichází od Boha jako dar a je závislý na přijetí a nebo odmítnutí Krista. V případě odmítnutí Bůh s námi, hurá k třetí světové. Každý mír potřebuje pro jiné účely. To je pravda. Dokonce i válku, dodávám. Jedni na ni uvažují, jak zbohatnout a s konečnou platností se vyrovnak s Kristem a křesťany. Myslím si, že Bůh už modlitbu dovede porovnat a správně zařadit.
TULÁK
Ti, co se vychloubají modlitbami na veřejnosti, nemají ani potuchu, co modlitba je.
Samson1
Segel, musíš si též uvědomit, že Bohu v nebi nezalepili ústa páskou a občas tu něco skrze někoho řekne, někumu dá vidění, proroctví a nevšímat si toho je asi druhý extrém. Starci budou mít vidění a sny. Copak se oproti Starému zákonu něco změnilo? Tehdy se na Krista čekalo, dnes je tu, Duch svatý nepřestává dávat své dary, působit, takže chyby se mohou dělat různé. Zatvrdit se proti nějakému …More
Segel, musíš si též uvědomit, že Bohu v nebi nezalepili ústa páskou a občas tu něco skrze někoho řekne, někumu dá vidění, proroctví a nevšímat si toho je asi druhý extrém. Starci budou mít vidění a sny. Copak se oproti Starému zákonu něco změnilo? Tehdy se na Krista čekalo, dnes je tu, Duch svatý nepřestává dávat své dary, působit, takže chyby se mohou dělat různé. Zatvrdit se proti nějakému způsobu, jak Bůh zděluje svou vůli asi též není vůči Bohu správné.Kdo přijímá proroka, protože je prorok, dostane odplatu proroka a to platí i v našem čase.
Zoša
Segale souhlasím s tebou. Třeba takový Samson, ten už je ve svých očích svatost sama větší jak dalajmála
Segal
Chtěl jsem jednomu napsat soukromě a on mě má zablokovaného. Nechápu. To jsou mi úzkosti!
Segal
Je tu takříkajíc všehochuť lidských názorů, ale málo touhy po Bohu. To raději nezmiňuji porušené osobnosti, které si tady řeší mindráky klikáním na vlaječky.
One more comment from Segal
Segal
Víte, co mne u většiny z vás mrzí? Že vás nezajímá, co říkal Ježíš. Zato co namlela nějaká Ida, Faustyna nebo Vicka, to víte přesně. Ubohé ovšem je, že tyto namletiny máte jako argumenty proti Ježíšovi.
Samson1
Zošo a za Tebe se zvlášť pomodlím Korunku k Božímu Milosrdenství.
Samson1
Zošo já se včera i dnes postím za Syrii a větový mír.To u mně nebývá zvykem. Ještě ke všem modlitbám přidám růženec. Je první sobota a P. Marii si přála ve Fatimě, aby se první soboty držely. Včera mne dokonce do půlnoci bolel zub, potom přestal, nevěděl jsem kde mám hlavu strčit, takže možu i trochu něčeho bolestivého obětovat. Říká se, že z lásky přijaté a obětované utrpení je nejsilnější …More
Zošo já se včera i dnes postím za Syrii a větový mír.To u mně nebývá zvykem. Ještě ke všem modlitbám přidám růženec. Je první sobota a P. Marii si přála ve Fatimě, aby se první soboty držely. Včera mne dokonce do půlnoci bolel zub, potom přestal, nevěděl jsem kde mám hlavu strčit, takže možu i trochu něčeho bolestivého obětovat. Říká se, že z lásky přijaté a obětované utrpení je nejsilnější modlitba a Bůh odměňuje každou maličkost.
One more comment from Samson1
Samson1
Víš Tores, já se třeba s P. Antonínem Dohnalem modlíval. Občas jsem jel do společenství, dokonce obdržel charismatické dary, z jeho ruky jsem přijímal eucharistii, u něho se adorovalo, vystavil na faře svátost a modlilo se. Dodnes se na mších nic nezměnilo od té doby. Misály, lexionáře, liturgické modlitby stejné. Dokonce jsem měl úmysl jet i na Ukrajinu, ale plošné zneplatnění mše to zastavilo.…More
Víš Tores, já se třeba s P. Antonínem Dohnalem modlíval. Občas jsem jel do společenství, dokonce obdržel charismatické dary, z jeho ruky jsem přijímal eucharistii, u něho se adorovalo, vystavil na faře svátost a modlilo se. Dodnes se na mších nic nezměnilo od té doby. Misály, lexionáře, liturgické modlitby stejné. Dokonce jsem měl úmysl jet i na Ukrajinu, ale plošné zneplatnění mše to zastavilo.V tomto bodě nesouhlasím. Uznával jsem boj za očištění církve, ale toto mne zastavilo, protože především mám osobní skušenost a účinky mše svaté, sloužené už podle NOM. Nic špatné jsem na ni nenalézal. Že se někdy šprajcl jeden biskup a bylo s toho bratrstvo, že se drží tradice, nebo byl exkomunikovaný kněz, spíš jsem důvěřoval, že to mohlo být na špatném místě.Kdyby bylo všechno špatné po IIVK, musel bych se zeptat, kde byl Bůh, proč to nechal dojet, uzavřít do Ekumenického katechismu katolické církve a nebo spoustu reforem středověké církve nechal Duch svatý změnit, kterému Jan XXIII otevřel okno. Byli jsme oklamáni a podvedeni? Kdyby byla zachována tradice, asi by se papež nechal nosit na nosítkách a že něco podobného mělo být dále udržované, myslím, že né. Takže určitě byly nějaké reformy nutné.

Jinak Zině, Zoši. Ptá se mne na čem stavím. Na Petrově skále, u Eliáše, nebo Lefebra mohu čerpat určité zamyšlení, dokonce oprávněné. Stavím na víře, že prostě ta Petrova přemožena nebude, přesto, že se to někomu může zdát. Mámení mhou být různá.
tores
superiel
Zoša 2.9.2013 16:28:01
není všechno zlato co se třpytí!
tores
Já jsem zlato? Tak to je dobře - to mne už asi dohnalovci uznávají, že jsem prošel Božím ohněm, i když jsem přesvědčen, že ten proces u mne není ještě zdaleka dokončen. Ale díky za důvěru. Pokusím se vydržet a nezklamat Boha. V posledních týdnech do mne vložil obrovskou důvěru.
Zoša
Zlato myslíš,že po DVK je ještě nějaká katolická věoruka.?
No možná věříš, tak věř přeludům a staneš se přeludem!
Dnes jsou tací co na jedné straně vidí všechno antikristovské na papeži a na
druhé ho mají pověšeného na zdi. To mi rozum nebere.
tores
A co za pozvání jsi poslechl od Boha ty, pařezi? Nechat se pozvat na pouť, setkat se osobně s katolíky a pak do nich řezat hlava-nehlava v komentářích na GTV?


pařez 6.9.2013 23:05:25
Jedna věc je Boží povolání, druhá je odpověď (reakce) člověka na toto volání. Ostatně Ježíš své podobenství podrobně vysvětlil - jaké překážky brání lidem odpovědět na Boží pozvání...
tores
To je všecko nebo bude ještě nějaké pokračování prázdných argumentací bez reálného a ověřeného podkladu, nejlépe katolickou věroukou?


Zoša 6.9.2013 21:11:36
Pro ty kteří odříkávají slova "Korunky" platí:
"Chodili za přeludem a přeludem se stali"
Zoša
Samson jednička_
Musíš si uvědmit, že jedni staví a druzí boří a to jsou protiklady určitě a tak nekopej do těch, kteří staví.

Samsone - nejhorší jsou ti co chvíli boří a chvíli jakoby staví, jen aby zmátly.Kde se stavíš ty?
Segal
Padla tu otázka od Pařeza na Kostelníka, zda věří na Fatimu. Pařez, řekni, který papež tomu doopravdy věří, že tak všichni pospíchali zasvětit Rusko?
Segal
Jak vidím, někteří zde mají zlomyslnou radost. Je mi vás líto. Pokud se neobrátíte, zemřete.
Zoša
Kdo nemá Ducha Kristova je Antikrist!
Zoša
Samsone -...Nikdo není bez hříchu a bezchybný a na to pamatuj...

Jistě. Podle toho však jak se kdo staví k zjevenému Božímu Slovu, lze
poznat jakého je kdo ducha. Zda má či nemá Ducha Kristova!