vi.news
75

Hồng Y Müller: Francis "tốn công vô ích" khi nói chuyện với Scalfari

Một chính trị gia, đang nắm giữ chuỗi Mân côi, có thể được tin tưởng nhiều hơn một người gỡ bỏ Thánh giá, Hồng y Müller đã giảng trong khi cầm một chuỗi Mân côi trong nhà thờ La Mã Sant'Agnese ở …