tr.news
80

Notre Dame: Masa Yandı, Sunak Hasar Görmedi

Hemen hemen tüm Katolik yorumcular Paris'teki Notre Dame yangınını Kilisenin mevcut yıkımının sembolü olarak yorumladılar. Katedral’in Latin Ayini’nin 800 yıl boyunca kutlandığı sunağının ayakta kalm…