09:51
Misko3
1158

Farar Timkovic v pastoracii 111 Cierne omse 2019

Možno dávať na čierne omše? Možno sa modliť za zlý úmysel, aby Hospoď Boh rozdrvil našich nepriateľov, aby napr. havarovali, ochoreli, zomreli…? Nie. Možno sa modliť len za dobrý úmysel, alebo …More
Možno dávať na čierne omše? Možno sa modliť za zlý úmysel, aby Hospoď Boh rozdrvil našich nepriateľov, aby napr. havarovali, ochoreli, zomreli…? Nie. Možno sa modliť len za dobrý úmysel, alebo neutrálny úmysel. Ak by sa niekto modlil za zlý úmysel, nielen že by ho Hospoď Boh nevyslyšal, ale taký človek by svojou prosbou urážal Hospoda Boha.
Prepodobná Synkletika (4. st.) hovorila, že sa nikdy nemáme hnevať na chorého, ale na chorobu… Podobne sa nemáme hnevať na človeka, ktorý nám ubližuje, ale na diabla, ktorého tento človek počúva. Daného človeka sa máme snažiť uzdraviť našimi modlitbami za jeho spásu. To nás učí Isus Christos.
Farár Timkovič v pastorácii 111 Čierne omše 2019
Farar Timkovic v pastoracii 111 Cierne omse 2019
Autor filmu: Jozafát Vladimír Timkovič, OSBM
Tags:
modlitba, čierna mágia, biela, magia, modlitba za zlo, za zlé, za zle, preghiera, prayer, láska, laska, k nepriateľom, nepriatelom, nenávisť, nenavist, hnev, pomsta, želanie zla, zelanie, milovať, milovat, k …More
Zedad
Buďte dokonalí, jako je dokonalý váš Otec.
Zedad likes this.