Join Gloria’s Christmas Campaign. Donate now!
18:18

Ortopraxe kontra Amazonie. část 1.

Program Amazonie, prosazovaný pseudopapežem Františkem a jeho spolupracovníky, vede k sebezničení církve. Jde o přijetí ducha pohanství, spojeného s amorálností a s pseudoduchovnem, skrytě …More
Program Amazonie, prosazovaný pseudopapežem Františkem a jeho spolupracovníky, vede k sebezničení církve. Jde o přijetí ducha pohanství, spojeného s amorálností a s pseudoduchovnem, skrytě uctívajícím satana. V krátkém dopise pod názvem „Zhoubný nádor německé teologie v církvi“ a rovněž v dopise „II. Vaticanum byl a je heretický“ je stručně ukázáno na dva otrávené kořeny, kterým je modernismus a synkretismus. Zároveň je zopakován požadavek na odstoupení heretického papeže a nastolení pravověrného. Jeho prvořadým úkolem bude reforma církve skrze pravdivé pokání.
Sv. Pius X. nejenže odsoudil herezi modernismu, ale prosazoval i obrodu církve pod heslem: „Všechno obnovit v Kristu.“ Tento papež vpravdě nejen „bořil“, ale i „stavěl“ (Jer 1,10).
Pokud se má stavět, pak základním kamenem duchovní stavby musí být Ježíš Kristus. Na kříži byla prolita Kristova krev na odpuštění našich hříchů. S Ježíšem na kříži byl ukřižován náš starý člověk. Apoštol říká: „Víme, že náš starý člověk byl s …More
krumpeľ and 3 more users like this.
krumpeľ likes this.
piakatarina likes this.
KAHLENBERG likes this.
Theodorá-Máriá likes this.