Ks.Prof.J.Augustyn: "Weźmy sobie do serca napominanie naszych grzechów przez Ks.Natanka"

Od kilku miesięcy wokół ks. Piotra Natanka, suspendowanego księdza, gromadzi się grupa zwolenników. To zjawisko jest wyzwaniem dla całej wspólnoty wiernych, ujawnia też nasze braki, grzechy, …
Radek33
Ks.prof.J.Augustyn:"Nie robiłbym także ks. Natankowi zarzutów z wymienionych w pytaniu spraw. Każdą z nich można jakoś obronić. Powiedziałbym nawet więcej, że doskonale wykorzystuje on pewne braki duszpasterskiego posługiwania wielu księży. Zbiera niektóre "popularne tematy" i podaje je ludziom. Oni widzą, że na czymś mu zależy, że jest bardzo zaangażowany. Z jednej strony wiele od ludzi wymaga …More
Ks.prof.J.Augustyn:"Nie robiłbym także ks. Natankowi zarzutów z wymienionych w pytaniu spraw. Każdą z nich można jakoś obronić. Powiedziałbym nawet więcej, że doskonale wykorzystuje on pewne braki duszpasterskiego posługiwania wielu księży. Zbiera niektóre "popularne tematy" i podaje je ludziom. Oni widzą, że na czymś mu zależy, że jest bardzo zaangażowany. Z jednej strony wiele od ludzi wymaga w zakresie moralnych postaw, ale z drugiej dostosowuje się też do nich. Gdy chcą słuchać o końcu świata, to im o nim mówi. Jezus też mówił przecież o końcu świata. Kazania ks. Natanka są bardzo emocjonalne, bo to ludzi dotyka, porusza. A ponieważ wierni lubią uroczyste liturgie, więc posługuje się bogatymi symbolami. Gesty, obrazy, stroje liturgiczne, są przecież ważne. Nawet powoływanie się na prywatne objawienia też można uratować. Lourdes, Fatima, La Salette są przecież oparte na prywatnych objawieniach.
Proszę nie gorszyć się tym, co powiem: gdyby więcej księży angażowało się w pracę kapłańską tak gorliwie, jak ks. Natanek, wiele naszych parafii wyglądałoby inaczej.
fartuszniak likes this.
Radek33
"Proszę nie gorszyć się tym, co powiem: gdyby więcej księży angażowało się w pracę kapłańską tak gorliwie, jak ks. Natanek, wiele naszych parafii wyglądałoby inaczej."
---
To jest pocieszające, że jeszcze Ktoś ma odwagę wypowiedzieć takie słowa na tej stronie.
Zapewne znajdą się na tej stronie inni, których "zgorszy" dobre słowo o Księdzu Natanku, co mnie początkowo dziwiło:
Czemu Ksiąd…More
Radek33
"Proszę nie gorszyć się tym, co powiem: gdyby więcej księży angażowało się w pracę kapłańską tak gorliwie, jak ks. Natanek, wiele naszych parafii wyglądałoby inaczej."
---
To jest pocieszające, że jeszcze Ktoś ma odwagę wypowiedzieć takie słowa na tej stronie.
Zapewne znajdą się na tej stronie inni, których "zgorszy" dobre słowo o Księdzu Natanku, co mnie początkowo dziwiło:
Czemu Ksiądz Natanek jest tak atakowany ?
Skąd taka niechęć, by uroczyście i z pełną pokorą oddawać Chwałę Bogu ?
Dzisiaj się temu nie dziwię, bo dotarło do mnie, że toczy się ogromna walka o nasze zbawienie.
Nikt tak naprawdę nie ma konkretnych argumentów przeciw Księdzu Natankowi i jego gorliwości w Wierze dla Chwały Boga w Trójcy świętej Jedynego i Matki Bożej.
Przeciwnicy Księdza Natanka są i będą i coś tam wybiorą z wypowiedzi Księdza Natanka, by to wyśmiać, jak ostatnio:
=> HIT! MEGAMOCNE!
a media "głównego nurtu" (raczej ścieku) unikają tematu
Księdza Natanka, by Go zamilczeć.