Biskup Schneider: František aj "napriek dôkazom" popiera modlárstvo

Neochvejné činy, ktoré sa konali na námestí sv. Petra, sú „víťazstvom zla“, povedal biskup Athanasius Schneider pre RemnantNewspaper.com (2. novembra, video nižšie). O Františkovom tvrdení, že sochy …
ľubica likes this.
ľubica
Božie požehnanie, pomoc a neochvejnú silu vyprosujme týmto odvážnym mužom katolíckej viery!!!
Joske
Modlářství nejvyšších představitelů církve je skutečně vítězstvím zla, jak říká biskup Schneider. Falešný papež František završuje dílo zkázy. Místo Boha je ve Vatikánu adorován démon Pachamama.
Kdo chcete být spasen, musíte vyjít z jejich společenství a oddělit se. Teprve potom budete přijati Bohem za syny a dcery. Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům, Bohu i Satanu.
"Nespřahejte se už s nevěřícími!…More
Modlářství nejvyšších představitelů církve je skutečně vítězstvím zla, jak říká biskup Schneider. Falešný papež František završuje dílo zkázy. Místo Boha je ve Vatikánu adorován démon Pachamama.
Kdo chcete být spasen, musíte vyjít z jejich společenství a oddělit se. Teprve potom budete přijati Bohem za syny a dcery. Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům, Bohu i Satanu.
"Nespřahejte se už s nevěřícími! Jaká účast spravedlnosti s nepravostí? Jaké společenství světla se tmou? Jaká shoda Krista s Beliálem? Nebo jaký podíl věřícímu s nevěřícím? Jaké spojení chrámu Božímu s modlami? Vy jste přece chrám živého Boha! Bůh totiž řekl: 'Budu přebývat a chodit mezi nimi, budu jejich Bohem a oni budou mým lidem.'Proto 'vyjděte z jejich společnosti a oddělte se, 'praví Pán, 'a nedotýkejte se ničeho nečistého! Potom vás přijmu za svoje: budu vaším otcem a vy budete mými syny a mými dcerami, praví všemohoucí Pán'." 2Kor 6:14-18
Joske likes this.
Joske likes this.
Mates5485 likes this.
Jasné,že František bergolio to robí naschvál lebo je to falošní ovládaní zlými duchmi ako podľa proroctiev,ktoré nás varujú už veľmi dlho.
ľubica and one more user like this.
ľubica likes this.
Joske likes this.
bergoglio predsa nemôže povedať, že je satanista. Chcelo by to trochu chochmesu vážení!
Joske likes this.
Joske likes this.
To je nič pán Schneider ,tu všetci biskupi a kardináli popierajú modlárstvo: www.youtube.com/watch
Joske likes this.
Mates5485 likes this.