Kardinál Burke: Aké sú naše najdôležitejšie prostriedky na boj proti vírusu?

Kardinál Burke vo svojom posolstve Svätého týždňa píše, že keďže sa stal biskupom, nezažil ani jedny Vianoce či Veľkú noc, ktoré by neboli zatienené krízou alebo veľmi smutnou udalosťou jeho diecézy. …
johanika
Praktický pokyn: V čom mám svoju životnú istotu a oporu? V sebe, v druhých ľuďoch? Musím si uvedomiť, že každý môže sklamať, dokonca i ja sám. Jedinou istotou je Boh. Pokiaľ sme mu verní, všetko sa obráti na dobré. Nebudem podliehať rozčarovaniu zo zlyhania ľudí, ale sa budem učiť od Ježiša pevnej dôvere v Otca. Autor: Mons. František Rábek, biskup – ordinár OS a OZ SR
johanika
Áno, kardinál Burke má opäť pravdu. Málo sa spoliehame na Božiu pomoc a príhovor Matky Božej. Neviem, prečo neveríme v obrovskú silu modlitby. Len modlitba nám môže priniesť do sŕdc pokoj a povzbudenie. Preto veľká vďaka patrí bratom Pavlínom zo Šastínskej baziliky, ktorí sa každý večer o 20. hod. , okrem iného, modlia spolu s veriacimi za odvrátenie pandémie. Nepotrebujeme strach, potrebujeme …More
Áno, kardinál Burke má opäť pravdu. Málo sa spoliehame na Božiu pomoc a príhovor Matky Božej. Neviem, prečo neveríme v obrovskú silu modlitby. Len modlitba nám môže priniesť do sŕdc pokoj a povzbudenie. Preto veľká vďaka patrí bratom Pavlínom zo Šastínskej baziliky, ktorí sa každý večer o 20. hod. , okrem iného, modlia spolu s veriacimi za odvrátenie pandémie. Nepotrebujeme strach, potrebujeme modlitbu, veď všetko je v rukách Božích a my sme bez Neho bezradní!