Thánh lễ Vatican: Rước lễ trong tay bị từ chối (Video)

Một số linh mục phân phát rước lễ trong lễ phong thánh ngày 13 tháng 10 của Hồng Y John Henry Newman và bốn người khác tại quảng trường Saint Peter, đã từ chối đặt bánh thánh vào tay mọi người. Một …
Mariadv likes this.