vi.news
47

Các lãnh đạo tôn giáo kêu gọi xóa bỏ tội gian dâm đồng tính

Dereje Negash, một nhóm liên kết với Giáo hội Chính thống giáo ở Ethiopia, đã chỉ trích sự thờ ơ của chính phủ Ethiopia đã góp phần vào việc truyền bá tuyên truyền đồng tính ở nước này. Do đó, nhóm …