hr.news
226

Ne, bit će prisutan

Nadbiskup Jean Zerbo iz Bamaka u Maliju, kojeg je papa Franjo imenovao kardinalom, bit će prisutan na konzistoriju u utorak, suprotno tvrdnjama vatikanskog tiskovnog ureda da će Zerbo ostati u …