vi.news
87

Cựu chủng sinh đưa ra những tiết lộ về người đồng tính được Francis bảo trợ

Cựu Giám mục Orán, Gustavo Zanchetta, đã từng nói với các chủng sinh của mình trong một đêm pizza và phim "rằng ông ta đã không cương cứng vào ngày hôm đó," một cựu chủng sinh Orán vô danh đã nói …