Join Gloria’s Christmas Campaign. Donate now!
predex
41

zwolnienie od podatku za Nobla całkowite bezprawie antypolskie.

Żyjemy w państwie pseudo-prawa. O głupiej i szkodliwej decyzji ministra finansów o zwolnieniu Tokarczuk z podatku Michał Miłosz prawy.pl/104771-o-glupie… 26.10.2019 Żyjemy w państwie pseudo-prawa…