We Francji satanizm kwitnie na całego,przełożono terminy wszystkich operacji poza najbardziej pilnymi etc. Ale oczywiście aborcje są wykonywane jak w normalnym czasie”.More
We Francji satanizm kwitnie na całego,przełożono terminy wszystkich operacji poza najbardziej pilnymi etc. Ale oczywiście aborcje są wykonywane jak w normalnym czasie”.
dakowski.pl
predex

Strona Mirosława Dakowskiego - We Francji przeniesiono terminy wszystkich operacji oprócz... aborcj…

Wpisał: lewica i środowisko LGBT we Francji 24.03.2020. medianarodowe.com/we-francji-prze… Tego się można było spodziewać. We Francji lewica i środ…