„Moimi problemami są klerykalizm, imigracja i zmiany klimatyczne”, czyli
problemami Jorge Bergoglio są wytyczne masońskie...
niewolnicaMaryi likes this.