vi.news
79

Francis sử dụng quỷ để xua đuổi quỷ đồng tính

Tổng giám mục Malta, Charles Scicluna, đang bị chỉ trích vì thúc đẩy tà ma đồng tính, NCRegister.com (17 tháng 3) viết. Cha Kevin Schembri xuất hiện trên truyền hình Malta nói với mọi người rằng tà …