vi.news
26

Tổng Giám mục Công giáo Chaput bị thay thế bởi Đảng viên chủ nghĩa hiên đại của đảng Francis

Francis đã chọn Giám mục Cleveland, ông Nelson Perez, 58 tuổi, để thay thế Tổng giám mục của Philadelphia, Charles Chaput, 75 tuổi, vào ngày 23 tháng 1. CruxNow.com gọi sắc lịnh này là "bước ngoặt". …