vi.news
39

Vương quốc Anh: Việc tị nạn bị từ chối vì Cơ đốc giáo đầy rẫy "Thù hằn", "Hủy diệt", "Bạo lực"

Một công dân Iran đã chuyển đổi sang Cơ đốc giáo đã yêu cầu tị nạn tại Vương quốc Anh vào năm 2016, anh đã nói với văn phòng nhập cư rằng anh ta đã chuyển đổi sang Cơ đốc giáo sau khi phát hiện ra …