W kwestii papieża-heretyka. Bp Athanasius Schneider

Zagadnienie precyzyjnej procedury postępowania z papieżem-heretykiem nie zostało do tej pory w całej Tradycji katolickiej omówione w taki sposób, który choćby w przybliżeniu miał charakter …
jumaber likes this.
ELOHIM.
Rafał_Ovile

Zamiast dywagować czy papież popełnił herezję to zaatakowanego, umęczonego i odrzuconego papieża Benedykta XVI należy uznać i się za niego modlić.

...................................................................

Papież Benedykt XVI to wielki Przyjaciel Neokatechumenatu.
Timoratus and one more user like this.
Timoratus likes this.
Tymoteusz likes this.
Tymoteusz
Bp Athanasius Schneider :
"To jest jego główny obowiązek. Musimy więc przyjść, aby pomóc mu wyrazić [wiarę], za pomocą pełnej szacunku petycji, ponieważ jesteśmy rodziną".

Petycje już były. I co?

I jajco
(mówiąc kolokwialnie)...

Innymi słowy, tak właśnie traktuje nas katolików biskup Rzymu...
Quas Primas likes this.
Sprzeciw wobec Ojca Świętego powinien cechować się respektem i miłością, taką jaka charakteryzowała choćby św. Katarzynę ze Sieny.

Hierarcha z Astany zaznacza, że postawa ślepego posłuszeństwa grozi papolatrią i postawieniem papieża w miejscu należnym tylko Bogu.

Postawa kompletnej uległości charakteryzuje ustroje dyktatorskie, a Kościół chociaż hierarchiczny nie jest w żadnym wypadku struktu…
More
Sprzeciw wobec Ojca Świętego powinien cechować się respektem i miłością, taką jaka charakteryzowała choćby św. Katarzynę ze Sieny.

Hierarcha z Astany zaznacza, że postawa ślepego posłuszeństwa grozi papolatrią i postawieniem papieża w miejscu należnym tylko Bogu.

Postawa kompletnej uległości charakteryzuje ustroje dyktatorskie, a Kościół chociaż hierarchiczny nie jest w żadnym wypadku strukturą opartą na władzy dyktatora.
Zamiast dywagować czy papież popełnił herezję to zaatakowanego, umęczonego i odrzuconego papieża Benedykta XVI należy uznać i się za niego modlić.
Tymoteusz likes this.
bielas
św. Robert Bellarmin był bardziej radykalny.
m.rekinek and 2 more users like this.
m.rekinek likes this.
Bos016 likes this.
Elkam likes this.