vi.news
84

Hồng y Dubia: "Nghị trình đồng tính" được bảo vệ trong Giáo Hội bởi "môi trường phức tạp"

Một Thư ngỏ đến các chủ tịch của Hội đồng Giám mục đã được xuất bản bởi hai Hồng y Dubia còn sống là Burke và Brandmüller. Địa chỉ của họ hiện đang được tập hợp cho hội nghị thượng đỉnh về lạm …