Slechts drie bisschoppen danken kardinaal Müller voor het bevestigen van het katholiek geloof

Providence-bisschop Thomas Tobin, USA, schreef dat hij de duidelijke, beknopte en geordende aanpak van kardinaal Gerhard Müllers "Manifesto of Faith" (Twitter, 9 februari) waardeert. Een dag later …