vi.news
39

Đức Hồng Y Marx không thích thuật ngữ "Kitô giáo Phương tây", gọi đó là "sự khai trừ"

Không nên sử dụng thuật ngữ "Kitô giáo Phương tây" vì nó được cho là "loại trừ người khác", Hồng y Reinhard Marx của Munich nói trong cuộc nói chuyện tại Berlin vào ngày 10 tháng 1. Theo hãng tin …